Asukassivuilla on teknisiä häiriöitä. Asiaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Hekalla on tarkistettu käytäntöjä asuntojen tarpeettoman tyhjänäolon välttämiseksi

Hekan vapaiden asuntojen määrä ja asukasvalinnat ovat olleet esillä mediassa. Hekalla on jo vuoden alussa reagoitu vapaiden asuntojen määrään kasvuun esimerkiksi väistöasuttamisen käytäntöjä tehostamalla. Hekan asukasvalinnat tekevä Helsingin kaupunki on puolestaan keväällä lisännyt asunnonvälitykseen henkilökuntaa, jotta Hekan asuntojen välitys nopeutuisi.

25.6.2024 14:38
Keittiö, jossa vaaleita kaappeja ja muita keittiökalusteita.

Helsingin kaupungin asumisen palveluilla on tällä hetkellä välityksessä noin 1500 Hekan asuntoa, mikä on alle kolme prosenttia Hekan asuntojen kokonaismäärästä. Välitettävänä olevien asuntojen määrä vaihtelee esimerkiksi vuokrasopimusten irtisanomisista ja valmistuvista korjauksista riippuen.

Tehostimme väistöasuttamisen käytäntöjä

Hekalla vapaiden asuntojen määrää pyritään pienentämään etenkin niin sanottua väistöasuttamista tehostamalla. Hekalla on käynnissä useita laajoja peruskorjauksia, ja niiden ajaksi korjattavien talojen asukkaat muuttavat väistöön muihin Hekan asuntoihin. Aiemmin pyrimme tarjoamaan väistöasuntoa mahdollisimman läheltä asukkaan kotia ja valmistauduimme alkaviin peruskorjauksiin varaamalla lähistöltä vapautuvia asuntoja väistökäyttöön hyvissä ajoin ennen peruskorjauksen alkua.

Muutimme käytäntöä kuluvan vuoden alussa, jotta väistöasuttamisesta aiheutuisi mahdollisimman vähän asuntojen tyhjänäoloa. Emme enää erikseen varaa vapautuvia asuntoja väistökäyttöön. Sen sijaan tarjoamme asukkaallemme peruskorjauksen ajaksi vain yhtä vuokrauksesta vapautunutta asuntoa ja se voi sijaita muuallakin Helsingissä.

Käytännön tarkentaminen vähentää ennen pitkää asuntojen tyhjänäoloaikaa. Väistöasunnoiksi varattujen asuntojen vapauttaminen haettavaksi nosti kuitenkin tilapäisesti välitettävänä olevien Hekan asuntojen määrää.

Asunnonhakijoiden tarpeet eivät vastaa vapautuvia asuntoja

Vapautuvista Hekan asunnoista suurin osa on kolmiota. Asuntohakemukset sen sijaan kohdistuvat etenkin yksiöihin ja edullisiin kaksioihin, sillä valtaosa hakijoista on yhden hengen talouksia. Yhden hengen kotitaloudelle voidaan tarjota 1–2 huoneen asuntoa, ei kolmiota. Asunnonhakijoiden tarpeet ja vapaat asunnot eivät siis useinkaan vastaa toisiaan. Kaupunki ei voi tarjota hakijalle asuntoa, joka ei esimerkiksi kooltaan, vuokraltaan, sijainniltaan tai ominaisuuksiltaan vastaa hakijan tarpeita.

Kaupunki valitsee asukkaat asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Hekan asukasvalinta on säädelty laissa ja siinä noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran säädöksiä. Asukkaat valitaan hakijoiden asunnontarpeen sekä hakukriteerien perusteella, ei jonotusperiaatteella. Etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä kiireellisyysluokassa olevat. Myös varallisuus ja tulot on otettava huomioon, kun hakijoiden tilannetta vertaillaan keskenään. Kaupunki huomioi asukasvalinnassa myös vuokratalon monipuolisen asukasrakenteen sekä asuinalueen sosiaalisen tasapainon säilyttämisen.