Hekan muutosneuvottelut päättyivät

Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) saatiin päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä, yhteensä noin 700 työntekijää.

13.3.2024 14:17
Hekan toimiston ulkoseinä, jossa on Hekan tunnus.

Neuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennystarve oli yhteensä enintään 33 työntekijää. Neuvotteluiden aikana tapahtuneiden eläköitymisten ja irtisanoutumisten myötä vähennystarve pienentyi siten, että irtisanottavien määrä on enintään 15 henkilöä. Lisäksi neuvoteltiin muista töiden uudelleenjärjestelyistä toiminnan tehostamiseksi.