Näin tunnistat Hekan kiinteistönhoitajat Tietoomme on tullut, että liikkeellä on ollut huijareita, jotka ovat tekeytyneet Hekan kiinteistönhoitajiksi ja esiintyneet palovaroittimien tarkastajina. Hekan kiinteistönhoitajat ja muut työntekijät ilmoittavat etukäteen asunnossa käynnistä, poikkeuksena erityisen kiireelliset tilanteet kuten äkilliset vesivahingot. Tunnistat kiinteistönhoitajamme Hekan logolla varustetuista työvaatteista. Lisäksi Hekan työntekijällä on aina mukanaan henkilökortti, jonka he pyydettäessä näyttävät asukkaalle. Ilmoita epäilyttävistä kävijöistä poliisille.

Asiakaspalvelumme on suljettuna perjantaina 23.2.2024. Kiireellisissä vikailmoitusasioissa soitathan päivystysnumeroomme 09 5767 3100.

Hekan uusi vuokratalo tuottaa lähes kaiken käyttämänsä energian ja viilentää asuntoja kesällä ilman lisäpäästöjä

Hekan vastavalmistunut uudiskohde Kaljaasi Fortunan katu 6 on poikkeuksellinen Heka-talo. Se on Helsingin kaupungin energiapilottihanke, jossa on pyritty rakentamaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttava rakennus. Kohde on ensimmäinen Hekan vuokratalo, johon on suunniteltu sekä tuloilman viilennys että lattiaviilennys.

29.11.2023 08:00 | Kuva: Susa Junnola
Vaalea pääosin kahdeksankerroksinen kerrostaloa, jossa erikoista on koko talon korkuinen suuri aurinkosähkölasi.
Ulkoisesti poikkeuksellista talossa on sisäpihalla koko kahdeksankerroksisen talon korkeudelta kohoava aurinkosähkölasi, jonka avulla porraskäytävään kerääntyvä lämpöenergia saadaan hyödynnettyä jäähdytyksen kautta lämpöpumpun lämmönlähteenä.

Kalasataman kylkeen Sompasaareen valmistuu marraskuun lopussa Hekan vuokratalo Kaljaasi Fortunan katu 6, jossa pilotoidaan useita energiaa säästäviä ratkaisuja ja testataan niiden yhteentoimivuutta. Helsingin kaupungin asuntotuotantopalvelun, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sekä energiayhtiö Helen Oy:n yhteishankkeessa pyritään löytämään keinoja toteuttaa nettonollarakentamista kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa. Nettonollarakennus tarkoittaa, että vuositasolla rakennuksessa tuotetaan yhtä paljon energiaa kuin sitä kulutetaan.

Energiapilotin suunnittelussa simuloitiin tarkkaan, millaisella yhdistelmällä saataisiin toteutettua mahdollisimman pieni energiankulutus taloudellisesti kannattavilla keinoilla ja luotettavaksi todetulla tekniikalla. Mukaan valikoituivat kaukolämpö, kaukojäähdytys, maalämpö ja aurinkosähkö. Perinteisen ilmanvaihdon lisäksi lämpöä otetaan talteen asuntojen ilmanvaihtokoneen ulospuhallusilmasta sekä jätevedestä. 

Asuntojen viilennysmahdollisuus osana sopeutumista ilmastonmuutokseen

Rakennuksessa pilotoidaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tärkeää asuintilojen jäähdytystä. Maalämpökaivot, jotka talvella auttavat lämmön tuotannossa, ottavat kesällä lämpöä vastaan ja tuottavat jäähdytystä. 

Kaljaasi Fortunan katu 6 on ensimmäinen Hekalle suunniteltu vuokratalo, jossa asuntoja voidaan viilentää koneellisesti. Asunnoissa on sekä tuloilman viilennys että lattiaviilennys. Jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä, on tärkeää pystyä tuottamaan viilennys niin, ettei se tuota lisäpäästöjä.

Monimutkainen tekniikka on pyritty tekemään asukkaille mahdollisimman näkymättömäksi. Asukkaalla on mahdollisuus säätää huoneiston lämpötilaa sekä tehostaa ilmanvaihtoa ruuanlaiton ajaksi, mutta muuten asukkaan ei tarvitse huolehtia tekniikasta. Asukkaat voivat seurata rakennuksessa tuotetun ja kulutetun energian määrää Hekan verkkosivuilla.

Kaljaasi Fortunan katu 6 kuvattuna Loviseholmin puiston suunnasta. Kohteessa on 71 Hekan vuokra-asuntoa.

Yhteistyön avulla päästään lähelle energiaomavaraisuutta

Energiapilotin suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet erityisen hyvää yhteistyötä. Helen tuotti hanketta varten Energia palveluna -konseptin, jossa energiayhtiö toimittaa, omistaa, käyttää ja huoltaa rakennuksen energiantuotantolaitteet. Näin kohteeseen rakennetun monimutkaisen energiakeskuksen erikoisosaamista vaativa käyttö ja huolto pystytään hoitamaan yhden toimijan kautta.

Kaljaasi Fortunan kadulla auringon säteilylämpö otetaan talteen asuntojen ja porrashuoneen viilennysprosessissa ja hyödynnetään lämpöpumpun avulla kiinteistössä. Lämpöpumpulla myös ladataan maalämpökaivoja. Vuositasolla maalämpökaivoihin ladataan yhtä paljon lämpöä kuin sieltä otetaan. Aurinkosähköä tuotetaan katolle ja julkisivuun asennetuilla 81 aurinkosähköpaneelilla sekä rappukäytävän aurinkosähkölaseilla.

Tehtyjen simulointien mukaan rakennuksen lämmityksessä voidaan päästä vuositasolla nettonollatasoon tai jopa hieman sen alle. Kiinteistösähkönkulutuksessa rakennus ei aivan pääse nettonollatasoon, sillä suunnitteluvaiheessa ei vielä ollut saatavilla taloudellisesti kannattavaa sähkön varastointimahdollisuutta. Kun tekniikka ja palvelut tulevaisuudessa kehittyvät, on sähkönkin osalta mahdollista päästä omavaraisuuteen, kunhan vain aurinkopaneeleille löytyy tarpeeksi suotuisia sijoituspaikkoja rakennuksessa.

Mikäli Kaljaasi Fortunan kadulla jää lämpöä yli rakennuksen oman tarpeen, voidaan sitä myös tuottaa kaukolämpöverkkoon. Esimerkiksi jäteilman lämpöä voidaan ottaa talteen ja siirtää Katri Valan lämpöpumppulaitokselle. Sitä kautta rakennuksen tuottamaa ylimääräistä lämpöä voidaan jakaa muihin kaukolämpökohteisiin.

Aalto-yliopisto toteuttaa hankkeen seurannan

Energiapilotin tavoitteena on jakaa laajasti ja avoimesti tietoa suunnitteluratkaisuista ja tuloksista​ asuntorakentajille ja muille kiinnostuneille. Aalto-yliopiston konetekniikan laitos toteuttaa hankkeessa kaksivuotisen seurannan. 

Kaikki tuotettu ja kulutettu energia sekä asuntojen olosuhteet, kuten lämpötila ja kosteus mitataan. Lisäksi mitataan paine-eroa ulko- ja sisäilman välillä sekä ulkoseinärakenteen kosteutta, jotta voidaan tutkia viilennyksen vaikutuksia rakenteisiin. Rakennuksessa on kaikkiaan yli 300 olosuhdeanturia. Myös asukkailta tullaan keräämään kokemustietoa.

Energiapilotti on merkittävä hanke osana rakentamisen murrosta, jossa rakennusten tulisi muuttua pelkästään energiaa kuluttavista yksiköistä myös energiantuottajiksi. Rakentaminen ja rakennusten energian käyttö ovat isoimpia päästöjen aiheuttajia. Rakennuksen koko elinkaaren aikainen energiankäyttö muodostaa suurimmat ympäristövaikutukset sekä myös asumiskustannukset. Rakennusten energiankäyttö aiheuttaa noin kolmasosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa noin 40:tä prosenttia kaikesta energian loppukäytöstä Suomessa.

Kaljaasi Fortunan katu 6:n uudet asukkaat on jo valittu.