Asukassivuilla on teknisiä häiriöitä. Asiaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

JHL:n julistaman lakon vaikutukset Hekassa

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on tänään 24.11. ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta. Työtaistelun syynä on Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset. Poliittisen työtaistelun piiriin kuuluvat Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä tehtävät työt.

24.11.2023 15:47
Lumityökone kulkee kerrostalon pihalla.

Poliittinen työtaistelu koskee JHL:n jäsenten työvuoroja keskiviikkona 29.11.2023 klo 00:01–23:59 välisenä aikana. Lisäksi JHL on julistanut jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä tilapäisen siirron kiellon ajalle 24.11.–29.11.2023. Tilapäisen siirron kielto tarkoittaa, ettei JHL:n jäsentä voida siirtää työskentelypaikasta tai työtehtävästä toiseen. 

Työtaisteluilmoituksen mukaan työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Mitä ilmoitetut työtaistelutoimet tarkoittavat käytännössä

  • Ylityökielto voi vaikuttaa jo 24.–26.11. esimerkiksi lumitöiden tekemiseen Hekan kohteilla.
  • Hekan JHL:n jäsenet ovat työtaisteluilmoituksen mukaan keskiviikon 29.11. lakossa ja poissa työstä. Tämä vaikuttaa Hekan kiinteistönhoidon, siivouksen ja asiakaspalvelun toimintaan. 
  • Tiedotamme lakon vaikutuksista Hekan asiakaspalvelun toimintaan verkkosivuillamme.