Hekan asukastoiminnan säännöt uudistuvat

Hekalla on laaja asukasdemokratiajärjestelmä ja taloissamme on monipuolista asukastoimintaa. Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta. Uusi yhteishallintolaki astuu voimaan 1.1.2024, ja uuden lain myötä myös Hekan vuokralaisdemokratiasääntöä on päivitetty yhdessä asukastoimijoiden kanssa.

20.9.2023 09:19
Pihatalkoissa kolme asukasta haravoi pihaa.

Moni asia yhteishallintolaissa säilyy lähes ennallaan, joten lakimuutos ei edellyttänyt suuria muutoksia Hekan vuokralaisdemokratiasääntöön. Lakimuutoksen lisäksi päivityspaineita aiheutti Hekan organisaatiomuutos.  

Päivitetty sääntö on nimeltään asukasdemokratiasääntö. Hekan hallitus hyväksyi uuden säännön kesäkuussa 2023. Asukasdemokratiasääntö astuu voimaan vasta vuoden alusta 2024, mutta sen mukaan toimitaan jo tämän syksyn asukkaiden kokouksissa.  

Toimielinten nimiä päivitettiin 

Uutta sääntöä on rakennettu aiempaa selkeämmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Kokouskäytäntöjä on yhtenäistetty ja toimielinten nimiä on päivitetty. Jatkossa talotoimikunta on asukastoimikunta, vuokralaistoimikunta on aluetoimikunta ja vuokralaisneuvottelukunta on asukasneuvottelukunta. Uudessa asukasdemokratiasäännössä korostuu aiempaa enemmän yhteydenpito Hekan ja asukastoimijoiden välillä. 

Säännön päivityksen myötä luovutaan alue-yteistä. Jatkossa on aiempaa tärkeämpää, että Hekan edustajia kutsutaan aluetoimikuntien kokouksiin. Heka-yten toiminta jatkuu entisellään. 

Myös asukastoimintaan myönnettävien määrärahojen määrää ja Hekan palkkiosääntöä päivitettiin.  

Uuteen asukasdemokratiasääntöön voi tutustua Hekan verkkosivuilla osoitteessa hekaoy.fi/asukasdemokratiasaanto, ja lisäksi uutta sääntöä jaetaan painettuna syksyn asukkaiden kokouksissa.