Vuokralaisneuvottelukunta edustaa kaikkia Hekan asukkaita

Vuokralaisdemokratia antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuden, lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa.

15.6.2023 12:47 | Kirjoittanut: Vilma Timonen | Kuva: Timo Porthan
Hymyilevä lyhythiuksinen nainen keltaisen sateenvarjon alla.
Tiina Backstöm on ollut vuokralaisdemokratiatoiminnassa mukana jo parikymmentä vuotta.

Vuokralaisneuvottelukunta osa Hekan vuokralaisdemokratiajärjestelmää ja sen kehittämistä. Vuokralaisneuvottelukunta muun muassa tukee alueellisia vuokralaistoimikuntia, käsittelee niiden tekemät aloitteet, ylläpitää vuoropuhelua Hekan suuntaan sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia. 

Neuvottelukunnan tuoreelle puheenjohtajalle Tiina Backströmille vuokralaisdemokratiatoiminta on sydämen asia. Backström on ollut mukana ensin talotoimikunnassa ja nyt vuokralaisneuvottelukunnassa yhteensä jo parinkymmenen vuoden ajan. 

– Kaikki alkaa omasta yhteisöstä, talotoimikunnasta eli ruohonjuuritasolta. 

Talotoimikunta voi asukkaita kuulemalla vaikuttaa oman kohteensa asioihin: saunavuorojen ja autopaikkojen jakamisperusteisiin, pesutuvan sääntöihin, piha-alueen viihtyisyyteen… Kaikkiin asioihin voi vaikuttaa, mutta vain osallistumalla, Backström painottaa. 

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. Varsinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat usein myös Hekan hallituksen asukasedustajat, asukkaiden valitsema Hekan talouden ja hallinnon valvoja sekä Hekan asukastoiminnan koordinaattori. 

Kokouksissa käydään läpi esimerkiksi neuvottelukunnan talouteen ja Hekan hallituksen tekemiin päätöksiin liittyviä asioita ja vuokralaistoimikuntien kuulumiset sekä laaditaan erilaisia lausuntoja. Viime aikoina vuokralaisneuvottelukuntaa ovat työllistäneet yleishallintolain mukaisen uuden asukasdemokratiasäännön käsittely sekä syksyllä järjestettävä Hyyryläispäivä, jonka järjestämisessä päävastuu on vuokralaisneuvottelukunnan työvaliokunnalla. Työvaliokunta vastaa myös Hekalaiset-lehden ja -sivuston ylläpidosta. 

Vuokralaisneuvottelukunnan työsarka saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta Backström vakuuttaa, että tekemällä oppii. 

– Kun itse aikoinaan osallistuin ensi kerran talotoimikunnan kokouksiin, tuntui, etten ymmärtänyt tuon taivaallista. Kaikki oli niin uutta. Mitä pidempään on mukana, sitä paremmin oppii ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia, erilaisten asioiden käsittelyprosesseja ja omia vaikutusmahdollisuuksia, Backström sanoo. 

– Avoimuudella ja hyvällä yhteistyöllä saadaan paras lopputulos. 

Miten mukaan? 

  • Vuokralaisneuvottelukuntaan valitaan 21 varsinaista jäsentä ja jokaiselle varajäsenen.  
  • Toimikausi on enintään neljä vuotta. 
  • Valittavan tulee olla oman alueensa vuokralaistoimikunnan jäsen. Talotoimikunnat nimeävät jäsenet vuokralaistoimikuntiin. 
  • Talotoimikuntaan voi olla ehdolla kuka tahansa kohteessa asuva täysi-ikäinen Hekan asukas. Talotoimikunnan jäsenet valitsee asukkaiden kokous. 

Huomio! Asukasdemokratiasäännön päivityksen myötä vuokralaisneuvottelukunnan nimi muuttuu asukasneuvottelukunnaksi.