Gamlas visar vägen för ett Helsingfors under förnyelse

Folk trivs bra i Hekahuset som byggdes 1962 på Kårbölevägen. Den grönskande stadsdelen får nu nya invånare när det med fart byggs nytt i Gamlas, som valdes till modellområde för stadsreformen.

Skriven av Petja Partanen Foton av Sami Heiskanen ja Tuomas Uusheimo

Gamlas har tillsammans med Malm och Mellungsby valts till modellområden för stadsförnyelsen i Helsingfors.

– Målet för stadsreformen är att trygga lika och hållbar tillväxt för staden även i nuvarande områden, säger Max Takala, projektchef för stadsreformen i Malmgård–Gamlas.

Framdeles kommer invånarantalet i Gamlas att öka från dagens antal på 13 000 personer.

– För att kunna bevara och öka livskraften i området behövs det nya bostäder i Gamlas. Man strävar efter att få fler äganderätts- och ägarbostäder till områdena som domineras av hyresbostäder, och stadens tjänster förnyas, säger Takala.

Byggnadsbeståndet i området börjar redan vara ganska gammalt. Gamla byggnader renoveras och rivs, och nya byggs.

– Bygget av två nya daghem börjar 2022 och planeringen av en ny skola pågår redan, berättar Takala.

Klätterställningar.
Gården på Kårbölevägen fylldes med barn på 1980-talet, nu de boende äldre. Tepa Merinen berättar att några av barnen som fördrev sin barndom på gården har stigit upp i offentligheten, till exempel en tangokung, modell, teaterkonstnär, musiker.

Kårlebövägen 86 firar sin 60-årsdag i augusti

Heka har totalt 14 hus i Gamlas, många av dem har renoverats under de senaste åren. Ett av dem är på Kårbölevägen 86, som renoverades 2004, och fasaderna på huset ser ut att vara helt nya. Renoveringen av taket på huset är snart klar och huset är i paradskick när det firar sin 60-årsdag i augusti.

– Det är ett populärt hus hos Heka, berättar Tepa Merinen, som bott i det i snart 40 år och är dess förtroendeperson och databank, och bekant med alla.

Merinen, liksom även många grannar, har trivts länge på Kårbölevägen.

– Fyra ursprungliga boende bor alltjämt här; de flyttade in i huset 1962, berättar Merinen.

Merinen berättar sig inte så värst mycket ha tänkt på att flytta bort från Gamlas.

– Vart skulle man ta sig bort från hemmet, säger helsingforsaren i tredje generation.

Bostäderna på Kårbölevägen var före sin tid i fråga om tillgängligheten. Pensionären Merinens bostad är i gatuplanet, saknar trösklar och man kommer in på toaletten med rullator. Den egna bilplatsen kan ses från fönstret i hemmet.

Entré som även kan användas med rollator.
Det är lätt att röra sig med rullator, då gångvägarna är tillgängliga.

Det gamla köpcentrumet revs ner

Grannskapet för Merinen i det gamla Gamlas träffas inte av några stora omvälvningar under den pågående stadsreformen. Den största förändringen har varit att det gamla köpcentrumet revs ner.

I stället för köpcentrumet har man byggt bostäder för 600 nya invånare och på bottenvåningen finns en restaurang, men också en Alepabutik och ett apotek. På 1980-talet hade köpcentrumet bara Eka-Market och en Alkobutik, och man tog sig dit längs en gångstig.

Sitratorget.
Man vill att Sitratorget vid Gamlasgården ska vara ett tryggt och trivsamt stadsrum för alla som bor i Gamlas. Området renoveras snart helt och hållet: det installeras mer belysning och fler bänkar, liksom även eluttag för evenemang, samt allmänna ytor och planteringar förnyas.

Stationsområdet i Gamlas förnyas sommaren 2022. Beläggningarna och belysningen på Sitratorget förnyas och eluttag installeras på torget, för evenemang. Det kulturella utbudet i Gamlasgården kan då breddas till skvären vid stationen i form av olika evenemang utomhus.

Trafikförbindelserna i området intill Ring I och Tavastehusleden är i skick. Närtåget kör folk snabbt i kvarten till centrum. Fler spår planeras, nämligen en snabbspårväg från Gamlas till stadens centrum via Sockenbacka, Munksnäs och Tölö. Takala säger att den torde bli klar i början 2030-talet.

Kårbölevägen 86

  • Höghus i tre till fyra våningar, åtta trappuppgångar
  • Totalt 103 bostäder
  • Byggnadsår 1962
  • Total renovering åren 2003 till 2004
  • Renovering av taket blev klar våren 2022
  • Allmänna lokaler: bastu, tvättstuga, lösöresförråd, cykelförråd, klubbrum
  • Bilplatser: på gården, totalt 42 platser
  • Disponent och underhåll: Heka västra byrån
  • Hyran per kvadratmeter bostad år 2022 är 11,35 euro/m²/mån