Asunnonvaihto

Asunnonvaihtoja toteutetaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) vapaisiin tai vapautuviin asuntoihin.

Hakijalla/hakijoilla on oltava perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Asunnonvaihtoa voidaan hakea esimerkiksi perhekoon muuttuessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai terveydellisistä syistä.

Asunnonvaihdon edellytyksiä ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asunnoissa lisäksi seuraavat:

  • hakija on asunut nykyisessä, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asunnossaan vähintään vuoden
  • hakijaa ei ole hakemuksen jättämistä edeltävän vuoden aikana huomautettu eikä kirjallisesti varoitettu järjestysmääräysten rikkomisesta tai häiritsevästä asumisesta
  • hakijalla ei ole maksamattomia vuokria
  • vuokranantajalla ei ole hakijaa kohtaan muita taloudellisia vaatimuksia
  • hakijan nykyisen asunnon kunnossa ei ole huomauttamista

Jos asunnonvaihdon edellytykset täyttyvät, voi hakea isännöitsijänlausuntoa alueyhtiöstä. Lausunto on voimassa vuoden. Hakijalla/hakijoilla on oltava voimassa oleva isännöitsijänlausunto ryhtyessään hakemaan asunnonvaihtoa. Isännöitsijänlausunto on maksullinen.

Miten asunnonvaihtoa haetaan?                   

Vaihtoasuntoa voi hakea

  1. nykyisen alueyhtiön alueelta ilman tiedossa olevaa vaihtokumppania
  2. hakemalla omatoimisesti vaihtokumppanin, joka asuu kaupungin vuokra-asunnossa nykyisen tai toisen alueyhtiön alueella (keskinäinen vaihto)
  3. toisen alueyhtiön alueelta ilman tiedossa olevaa vaihtokumppania
  4. uudesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kohteesta.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 käytetään lomaketta (tulosta, täytä ja palauta alueyhtiösi toimistoon). Vaihtoehdoissa 3 ja 4 vaihtoasuntoa haetaan internetissä Stadin asunnot –verkkopalvelun kautta (www.stadinasunnot.fi -> Asunnon vaihtaminen).

Hakijan/hakijoiden pitää vaihtoasunnon etsintään ryhtyessään olla hakemusten lisäksi haettuna sekä isännöitsijälausunto että talonkirjaote.

Vaihto näyttää onnistuvan, miten toimitaan nyt?

Vaihdon toteutuessa hakijalle ilmoitetaan siitä puhelimitse tai, hakijan näin halutessa, sähköpostitse. Hakijalle ilmoitetaan, milloin hänen on viimeistään tehtävä vuokrasopimus vaihtoasuntoonsa. Sopimukset on tehtävä kuluvan kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Keskinäisessä vaihdossa vaihtokumppanien on oltava yhtä aikaa paikalla alueyhtiöiden toimistossa, kun irtisanotaan nykyisiä vuokrasopimuksia ja allekirjoitetaan uusia. Tarvittaessa sopimuksen osapuolta voi edustaa myös valtakirjalla. Irtisanomiset ja uudet sopimukset on tehtävä alueyhtiön/yhtiöiden toimistossa saman kalenterikuukauden aikana. Keskinäisissä vaihdoissa asuntoihin ei tehdä korjauksia vaihdon yhteydessä, vaan vaihtokumppanit vastaanottavat toistensa asunnot siinä kunnossa, jossa ne vaihtohetkellä ovat.

Kun vuokrasopimus vaihtoasuntoon on tehty, vaihtoa ei voi perua.