Läs om uppsägning av hyreskontrakt

Du kan säga upp hyreskontraktet för en bostad via länken nedan. Du hänvisas till stark identifiering med nätbankskoder eller mobil-id.

 

Om hyreskontraktet för bostaden har undertecknats av flera personer och du vill att hyreskontraktet för hela bostaden ska sägas upp, ska varje undertecknare själv säga upp kontraktet. 

Om du säger upp hela bostaden, upphör också alla andra tillhörande kontrakt (till exempel parkeringsplats eller bastutid). Om du säger upp hela bostaden, får alla boende i bostaden ett flyttdatum.

Om du bara säger upp hyreskontraktet för din del och även vill säga upp ett annat kontrakt (till exempel parkeringsplats eller bastutid), vänligen gör det separat.

Uppsägning av annat kontrakt

Om du säger upp hyreskontraktet endast för din del, vänligen meddela separat eventuella andra boende som också flyttar. Vänligen gör anmälan via Hekas boendesida. 

 

Du kan också lämna in en anmälan om uppsägning till Heka, till exempel via e-post. Skicka då e-postmeddelandet till kundtjänsten på din regionbyrå. Uppge följande i e-postmeddelandet för att säkerställa en smidig uppsägningsprocess: 

  • Rubricera e-postmeddelandet tydligt och uppge redan i rubriken ”Uppsägning”.
  • Uppge att du säger upp hyreskontraktet för bostaden. 
  • Uppge din adress.
  • Uppge slutdatum för kontraktet.
  • Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. 
  • Se till att du får regionbyråns kvittering på att din uppsägning har tagits emot.