Lämna en brådskande felanmälan till vårt journummer utanför kontorstid.

Lämna en brådskande felanmälan till vårt journummer utanför kontorstid. Joursamtalen går till vår underhållspersonal som vid behov sköter brådskande reparationer även utanför kontorstid. Fel som kräver omedelbar reparation är exempelvis vattenläckor och stockade avlopp. Icke-brådskande felanmälningar som meddelas under jourtiden kan skjutas fram och skötas först under kontorstid.

Journumret betjänar även om du behöver någon som öppnar dörren utanför kontorstid.

Våra journummer

Våra områdeskontor har flera journummer. Se ditt områdes journummer nedan.

Heka södra byrån

  • 09 5767 3300

Heka östra byrån

  • 09 5767 3900

Heka sydöstra byrån

  • 09 5767 3700

Heka nordöstra byrån

  • 09 5767 3500

Heka västra byrån

  • 09 5767 3100

Lämna in en icke-brådskande felanmälan