Med fullmakten kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden.

I hurdana fall kan en fullmakt användas?

Med fullmakten kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden. Du kan utnyttja fullmakten då du av en eller annan orsak inte kan sköta ärenden som gäller hyresrelationen. 

Du kan ge fullmakten med den allmänna fullmakten i fullmaktsblanketten. Utifrån den kan någon annan sköta alla dina ärenden som gäller hyresrelationen. 

Du kan även ge en fullmakt för en viss åtgärd. En engångsfullmakt kan behövas då du till exempel vill att någon annan säger upp hyresavtalet, bilplatsen eller bastuturen, returnerar eller hämtar nycklarna till bostaden, beställer ett disponentutlåtande eller till exempel ansöker om tillstånd för egen renovering för din del. Någon annan kan även be om information om ditt hyresavtal och om betalningarna efter att ha uppvisat fullmakten. 

Dessutom kan du med fullmakt ge någon annan fullmakt att överföra din hyresrätt till en familjemedlem som bor i bostaden. Efter att hyresgästen har avlidit används fullmakt då dödsbodelägarna ger en viss person fullmakt att representera dödsboet. 

Om det inte finns ett lämpligt alternativ bland fullmaktsblanketterna kan du befullmäktiga en annan person med en fullmakt som du fritt formulerar i fullmaktsblankettens öppna fält. 

Hur gör man med fullmakten?

Anmäl fullmakten med fullmaktsblanketten nedan. Fyll i blanketten och lämna in den till Hekas områdeskontor eller ge fullmakten till personen som uträttar ärenden för din räkning. Fullmaktstagaren kan även lämna in fullmakten per e-post.

Fullmakt för att sköta ärenden som gäller hyresrelationen (PDF, på finska)