Om du glömde nyckeln där hemma kan du beställa en avgiftsbelagd dörröppning av oss. Beställ dörröppning under kontorstid från ditt områdeskontors kundservicenummer och från journumret utanför kontorstid.

 

 

 

Vår personal kommer till undsättning så snabbt som möjligt, beroende på jobbsituationen oftast senast inom en timme från beställningen.

Avgifter för dörröppning

Dörröppningen är en avgiftsbelagd tjänst. Vi skickar fakturan för dörröppningen per post.

Avgifterna för dörröppning är

  • kl. 7–16 vardagar 26 €
  • kl. 16–22 vardagar 42 €
  • kl. 22–7 vardagar 69 €
  • Lördagar, söndagar, festdagar och aftnar 69 €

Dörren öppnas endast för boende

Av säkerhetsskäl öppnar vi dörren endast åt boende som antecknats i husboken. Du ska styrka din identitet till exempel med pass eller annat ID med foto. Se till att alla boende i din bostad har registrerats i husbokens invånarförteckning.