Under den tid du bor hos oss kan du uträtta de flesta av dina ärenden på vår boendesida. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar. Samtliga vuxna boende som finns i Hekas boenderegister kan använda boendesidan genast efter att hyreskontraktet undertecknats. 

För att registrera dig som användare av tjänsten krävs stark identifiering. När du har registrerat dig kan du framöver logga in med din e-postadress och ditt lösenord.  Om du ännu inte har registrerat dig på boendesidan, läs instruktionerna för registrering

Du kan uträtta de flesta av dina ärenden på boendesidan

Vilka funktioner och vilket innehåll som finns tillgängligt på boendesidan beror på om du är part i hyreskontraktet eller någon annan boende.  

Samtliga vuxna som finns i boenderegistret kan

  • lämna felanmälningar till Heka och följa hur behandlingen framskrider
  • kontakta Hekas kundtjänst och lämna meddelanden till Heka om hyresbetalning eller hyresgästdemokrati
  • kolla och uppdatera sina kontaktuppgifter och bankkontonummer
  • ta del av uppgifter om bostaden och räddningsplanen 
  • läsa Hekas boendemeddelanden. 

En huvudsaklig hyresgäst (dvs. den person som undertecknat hyreskontraktet och dennas make eller maka) kan dessutom

  • lämna servicebegäran till oss i olika situationer som gäller boende och kontrakt, som anmäla störande grannar eller rökning, ansöka om tillstånd för att renovera själv, anmäla överföring av hyresrätt eller beställa bostadsinspektion. Servicebegäran ersätter de flesta ärendeblanketter som fanns på Hekas webbsidor tidigare.
  • kolla uppgifterna i hyreskontraktet
  • kolla hyran och andra avgifter
  • göra ändringar i uppgifterna om de personer som bor i bostaden
  • säga upp hyreskontraktet för bostaden.

Om du inte kan uträtta ärenden elektroniskt, kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post eller besök kundtjänsten på din regionbyrå. 

Se kundtjänstens kontaktuppgifter