Läs anvisningarna om registrering och inloggning på boendesidorna.

För att registrera dig behöver du en e-postadress, som är ditt användarnamn i fortsättningen. Vid registrering används stark identifiering. Du kan identifiera dig antingen elektroniskt eller hos kundtjänsten på din regionbyrå. Tjänsten är avsedd för Hekas nuvarande hyresgäster. Du kan inte registrera dig eller logga in på Hekas boendesida innan hyresförhållandet börjar eller efter att hyreskontraktet upphört. 

Registrera dig genom elektronisk identifiering 

Om du har bott hos Heka under en längre tid och inte lämnat in en bostadsansökan nyligen, gör så här:

  1. Välj Registrera dig som användare och Identifiera dig. Du hänvisas till stark identifiering med nätbankskoder eller mobil-id. Följ anvisningarna från identifieringstjänsten. 
  2. Efter att du identifierat dig uppge din e-postadress och det lösenord du har valt. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken och innehålla minst en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken.
  3. Du får ett e-postmeddelande med en länk för att aktivera användarnamnet. Verifieringslänken är giltig i 24 timmar. Från länken kommer du till en sida där du bekräftar registreringen genom att uppge din e-postadress och ditt lösenord. 

Om du har registrerat dig som användare av tjänsten för ansökning om hyresbostäder, du kan använda samma användarnamn och lösenord på Hekas boendesida. Gör så här:

  1. Vid den första inloggningen identifierar du dig på Hekas boendesida med stark identifiering. Du hänvisas till att identifiera dig med nätbankskoder eller mobil-id. Följ anvisningarna från identifieringstjänsten. Du kan använda samma användarnamn och lösenord som du registrerade dig som användare av tjänsten för ansökning om hyresbostäder. 
  2. Logga in med det användarnamn och lösenord som du skapade under bostadssökningsprocessen.

Om du inte kommer ihåg användarnamnet och lösenordet välj "Har du glömt ditt lösenord?" och följ instruktionerna.

Registrera dig genom identifiering på kundtjänsten

Om du inte har nätbankskoder eller mobil-id, kan du identifiera dig hos kundtjänsten på din regionbyrå.

  1. Boka först tid för identifiering hos kundtjänsten på din regionbyrå. Du behöver ett giltigt körkort, pass eller identitetskort för att identifiera dig. 
  2. När du har identifierat dig kan du registrera dig som användare av tjänsten. Välj Registrera dig som användare och Byråidentifiering. Uppge din e-postadress och Identifiera dig. Välj och bekräfta ditt lösenord och registrera dig. Lösenordet ska bestå av minst åtta tecken och innehålla minst en stor bokstav och ett specialtecken.
  3. Du får ett e-postmeddelande med en länk för att aktivera användarnamnet. Verifieringslänken är giltig i 24 timmar. Från länken kommer du till en sida där du bekräftar registreringen genom att uppge din e-postadress och ditt lösenord.

Logga in på tjänsten

När du har identifierat och registrerat dig kan du framöver logga in med din e-postadress, som är ditt användarnamn, och ditt lösenord. 

Byte av lösenord och användarnamn

Du kan beställa en länk på inloggningssidan för att byta lösenord. Du får en länk till din e-post för att byta lösenordet. Länken är giltig i 24 timmar. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken och innehålla minst en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken.

Det går inte att ändra användarnamnet. Om din e-postadress ändras, registrera dig på nytt med den nya e-postadressen.