Avsluta avtal relaterade till ditt boende skriftligt.

Uppsägningstiden är i allmänhet en månad. Använd formuläret nedan för att säga upp ditt hyresavtal för bil eller mopedstol och bastuskift. Lämna in den ifyllda blanketten till Heka områdeskontor, till exempel via e-post eller genom att besöka kontoret.

Se till att du får en bekräftelse från regionkontoret på att din uppsägning har tagits emot.

 Fyll i meddelandet om uppsägning (endast på finska)

Du kan också skicka ett uppsägningsmeddelande till Heka som ett e-postmeddelande. När du gör det, vänligen skicka ditt e-postmeddelande till kundtjänstavdelningen på ditt områdeskontor.

Se till att inkludera följande information i ditt meddelande:

  • Använd en tydlig e-postämnesrad som innehåller ordet "Uppsägning"
  • Berätta i själva meddelandet att du vill säga upp ett avtal. Var noga med att även ange vilket avtal du vill säga upp (till exempel parkeringsplatsavtal eller bastureservation)
  • Din adress
  • Slutdatum för avtalet
  • Ditt namn och kontaktuppgifter

Se till att du får en bekräftelse från regionkontoret på att din uppsägning har tagits emot.