Efter hyresgästens död övergår ansvaret för att uppfylla villkoren i hyreskontraktet till dödsboet.

Om du är boende hos Heka och anmälan gäller den bostad där du bor, vänligen gör anmälan via Hekas boendesida. 

 

Om du inte kan logga in på boendesidan eller anmälan gäller en bostad som du inte bor i, vänligen lämna in anmälan på blanketten nedan. En anmälan om hyresgästens död är ingen uppsägning av hyreskontraktet, utan hyreskontraktet ska sägas upp skriftligen. Heka kontaktar dig för att hjälpa till med uppsägningen av hyreskontraktet.

Om den avlidna boenden inte är bostadens huvudsakliga hyresgäst eller dennas make eller maka, behöver kontraktet inte sägas upp. 

Jag har läst anvisningarna för dödsbon om hyresförhållandet efter hyresgästens död

Bostadens adress
Uppgifter om dödsboets kontaktperson

Om du inte har en e-postadress, vänligen kontakta oss per telefon eller besök vår byrå.

Dataskyddspraxis

Ta del av Hekas aktuella dataskyddspraxis