På Bostadsbytesbörsen kan du leta efter en bostadsbytesparter för att byta Hekas bostäder med varandra.

Ibland kan det uppstå behov av att byta från den nuvarande bostaden till en sådan som till sin storlek, sin utrustning eller sitt läge passar den förändrade livssituationen. Har du redan titta på Bostadsbytesbörsen om det finns en lämplig bytespartner för dig där?

Bostadsbytesbörsen är en tjänst för de som bor i Hekas eller övriga ARA-finansierade bostäder som Helsingfors stad äger (Bostadsanskaffningens och Lokalcentralens bostäder). På Bostadsbytesbörsen kan du se anmälningar som andra boende gjort och lämna en egen anmälning.

På Bostadsbytesbörsen kan du leta efter en bytespartner bland hyresgästerna i andra bostäder i andra städer, andra allmännyttiga organisationer eller privata hyresgivare.

Heka erbjuder Bostadsbytesbörsen men tjänstens användare ansvarar för innehållet i anmälningarna.
Bostadsbytesbörsen är på finska men du kan lämna anmälan på önskat språk. 

Till Bostadsbytesbörsen