Sök en Heka-bostad som blir ledig eller någon att byta bostad med.

Ibland kan det uppstå behov av att byta från den nuvarande bostaden till en sådan som till sin storlek, sin utrustning eller sitt läge passar den förändrade livssituationen. Du kan ansöka om byte till Heka-bostäder som blir lediga eller söka efter en bostadsbytespartner som du kan byta bostad med.

Ansökning om hyresbostad väljer boende 

Valet av boende till Hekas bostäder görs av bostadsförmedlingstjänsterna Ansökning om hyresbostad vid Helsingfors stads bostadstjänster. Även de som söker om byte från en av Hekas bostäder till en annan lämnar in sina ansökningar om att byta bostad till Ansökning om hyresbostad.

Hekas områdeskontor behandlar inte längre bostadsbytesansökningar eller fattar beslut om bostadsbyte. Efter den 1 mars 2018 finns det inte längre några inkomstgränser för Hekas bostäder, men sökandenas inkomster påverkar ännu behovsprövningen som styr besluten om boende.

Förutsättningar för bostadsbyte

Om ditt boendebehov har ändrats och du har bott i Hekas bostad i minst ett år kan du ansöka om byte till en annan bostad.

  • Du har ett motiverat behov för en bytesbostad. Du kan ansöka om byte till exempel då familjestorleken ändrar, vid ekonomiska svårigheter eller på grund av hälsoorsaker.
  • Du har innan ansökan om byte bott i din nuvarande Heka-bostad i minst ett år. Boendetiden räknas från den tid då hyresavtalet började.
  • Du har ett tillsvidare gällande hyresavtal för Hekas bostad.
  • Du har inte under året innan du lämnar in ansökan fått en skriftligt varning för brott mot ordningsreglerna eller för störande boende.
  • Du har inga obetalda hyror.
  • Hyresgivaren har inga andra ekonomiska krav på dig.
  • Det finns inget att anmärka på i skicket på din nuvarande bostad.

Förmögenhetsgränserna som gäller de bostadssökande gäller inte för bostadsbytarna.

Gör så här om du vill byta bostad inom Heka:

Till Bostadsbytesbörsen

Du kan även söka byte till en ledig Heka-bostad direkt hos Helsingfors stad och samtidigt på egen hand leta efter en bytespartner på bostadsbytesbörsen. Ansökan är giltig i tre månader åt gången och du kan förnya den om ditt bostadsbytesbehov fortsätter. Om du inte kan uträtta ärendet elektroniskt kan du även ansöka om bytesbostad genom att uppsöka Ansökning om hyresbostad kundservice.

Beställ disponentutlåtandet då du har fått ett preliminärt anbud om bytesbostad

Beställ utlåtandet för bostadsbytet först då det verkar som om bostadsbytet blir av. Anvisningar för beställandet av utlåtandet skickas med det preliminära erbjudandet om bostad. Så gör man oavsett om det är ett ömsesidigt byte, byte till ett nybyggt hus eller byte till en ledig bostad.

Efter att du fått det preliminära anbudet ska både den invånare som fått erbjudandet samt Hekas personal agera snabbt. Boenden ska beställa utlåtandet direkt efter erbjudandet. Heka måste göra en bostadsinspektion och ett egentligt utlåtande snabbt för att det färdiga utlåtandet kan lämnas in till bostadstjänsterna inom tre dagar från att erbjudandet anlänt. Det tar oftast flera dagar att göra inspektionen och skriva utlåtande och skicka vidare dem.

Om man i bostadsinspektionen märker att det finns mycket att anmärka på om bostadens skick kan man inte ge bifall till bostadsbytet i utlåtandet. Det leder till att bostadsbytet inte lyckas. Därför är det viktigt att boenden själv försöker åtgärda fel eller brister som uppstått under boendet innan inspektionen. Som hjälp för inspektionen av bostadens skick lönar det sig att använda bostadens checklista för Hekas invånare. Utlåtandet är avgiftsfritt och gäller i ett år.

Asunnon tarkistuslista Hekan asukkaille (pdf)

Att komma överens om bytet

Om bytet lyckas får du i första hand information per e-post om saken. Du får veta när du senast ska göra hyresavtalet för din bytesbostad. Avtalen ska göras senast den sista dagen i den pågående månaden.

Vid ömsesidigt byte rekommenderas att bytespartnerna samtidigt kommer till områdeskontoret för att säga upp det nuvarande hyresavtalet och underteckna ett nytt. Det lönar sig att boka tid på kundservicen för detta. Det kan även vara möjligt att underteckna hyresavtalet elektroniskt. Vid behov kan avtalsparten även representeras med fullmakt. Uppsägningarna och de nya avtalen ska ingå på områdeskontoret/-kontoren under samma kalendermånad. Vid ömsesidiga byten renoveras bostäderna inte vid bytet utan bytespartnerna tar emot varandras bostäder i de skick som de är.

Efter att hyresavtalet för bytesbostaden har ingått kan man inte ångra bytet.