På webbplatsen får du omfattande information om boende inom Heka och om våra tjänster. Du kan också sköta ärenden som berör boendet via våra sidor för invånare.

Via våra sidor för invånare kan du sköta många ändringar i avtal och i fråga om invånare som sker under hyresförhållandet. Du kan exempelvis anmäla en ny invånare till hyresgästförteckningen, kontrollera dina uppgifter och söka tillstånd för en renovering. På webbplatsen finns också anvisningar för hur du sköter dina ärenden.

Om du vill lämna in en icke-brådskande felanmälan gör du det enklast med felanmälningsblanketten för ditt objekt.

Kräver ditt ärende ett besök hos områdeskontorets kundtjänst eller kontakt med vår personal

Sök kontaktuppgifter

Varje Heka-objekt har en egen sida med information om egenskaperna hos objektets fastigheter och bostäder samt kontaktuppgifter som anknyter till objektet.

Läs mer om våra bostader

På vår webbplats finns också grundläggande information om Hekas organisation, verksamhet och beslutsfattande samt aktuella nyheter.

Läs grundläggande information om Heka

Läs våra nyheter

Anvisningar för boende och skötsel av hemmet, tips för inredning och hur du gör hemmet trivsamt

Vi ger massor av anvisningar om exempelvis miljö- och säkerhetsfrågor som anknyter till boende samt användning av husens gemensamma utrymmen. På vår webbplats kan du också läsa tips om hur du underhåller ditt hem samt anvisningar för ändringar i avtal eller i fråga om invånare.

Läs våra anvisningar för boende

De viktigaste artiklarna i invånartidningen Hima, som delas ut till alla Heka-hem fyra gånger per år, kan också läsas på nätet. I Hima presenterar vi bland annat våra intressanta objekt samt delar tips för inredning och skötsel av hemmet.

Läs Hima-artiklar

Vi tar gärna emot respons!

Vi utvecklar och kompletterar vår webbplats. Vi beklagar eventuellt innehåll på finska på webbplatsen.

Vi tar gärna emot respons på webbplatsens innehåll. Du får enklast kontakt med webbplatsens redaktion genom att skicka e-post till viestinta@hekaoy.fi.

Nyckelord