En del av våra boende kan nu granska sin vattenförbrukning på boendesidan. 

Om du faktureras för vatten enligt förbrukning och förbrukningen följs med Verto-vattenmätaren, ser du uppgifterna om din vattenförbrukning på boendesidan under punkten Vattenförbrukning > Visa allt. Du kan granska din vattenförbrukning i liter enligt månad och dag från och med ingången av 2022. Faktureringsintervallet ändras inte. 

I cirka vart fjärde av Hekas objekt betalar den boende för vatten enligt sin faktiska förbrukning. Nuförtiden faktureras i Hekas alla nybyggnads- och totalrenoveringsobjekt för vatten enligt förbrukning. I de övriga husen ingår vatten i hyran.

För tillfället kan vi tyvärr överföra endast förbrukningsuppgifterna från Verto-mätarna till boendesidan. Om du faktureras för vatten enligt förbrukning men förbrukningen följs med någon annan mätare än Verto-vattenmätaren, ser du vattenmätarens siffror och förbrukningen i kubikmeter på vattenfakturan.