Även avgifterna för dörröppningar höjs något. 

Priser för parkeringsplatser från och med den 1 januari 2023

Heka nordöstra och östra områden

 • Parkeringsplats utan eluttag 14€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 19€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 26€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 37€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 74€ /månad.

Heka västra och sydöstra områden 

 • Parkeringsplats utan eluttag 16€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 23€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 32€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 47€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 95€ /månad.

Heka södrä områden

 • Parkeringsplats utan eluttag 22€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 32€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 42€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 58€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 116€ /månad.

Om parkeringsplatsen hyrs av ett parkeringsbolag kommer det aktuella företaget att fastställa taxorna. Om hyresgästen hyr parkeringsplatsen av Heka som i sin tur hyr platsen av ett parkeringsföretag är priserna desamma som i denna prislista.

Hyran för en laddningsplats för elbil på gården är densamma som för en parkeringsplats med elstolpe i området. Hyran för en laddningsplats under tak eller i hall är densamma som för en vanlig parkeringsplats under taket eller i hallen. För laddning av elbil debiteras 0,2 €/kWh. Vid behov kan avgiften justeras.

Bastuavgifter från och med den 1 januari 2023

En timmes bastutur en gång i veckan kostar 16 euro i månaden.

Dörröppningar

 • kl. 7–16 vardagar 26 €
 • kl. 16–22 vardagar 42 €
 • kl. 22–7 vardagar 69 €
 • Lördagar, söndagar, festdagar och aftnar 69 €.