2023 kommer Hekas medelhyra att vara fyra procent högre än i år. Nästa år är medelhyran för Hekas vanliga bostäder 12,60 euro per kvadratmeter per månad, medan den under innevarande år är 12,10 euro.

Nästa år är Hekas regionala medelhyror mellan 11,72 och 14,25 euro per kvadratmeter per månad.

Den främsta orsaken till hyreshöjningarna är den kraftiga ökningen av finansierings- och uppvärmningskostnaderna. Även den allmänna kostnadsutvecklingen samt ökningen av antalet reparationer och reparationskostnaderna inverkar på hyreshöjningen. Hyreshöjningen räcker dock inte till för att täcka de ökade kostnaderna, utan 2023 kommer en betydande mängd överskott från tidigare år att användas.

De senaste åren har Hekas hyreshöjningar varit ganska måttliga, i genomsnitt bara 1,5 procent per år.

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2023 vid sitt möte den 18 oktober 2022. De boende informeras om sin hyra för nästa år brevledes före slutet av oktober.

Hekas hyror bestäms enligt självkostnadsprincipen

Hekas totalhyra bestäms enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyrorna för våra bostäder motsvarar kostnaderna för att bygga, reparera, underhålla och förvalta dem.

Hekas totalkostnader, som bestäms enligt självkostnadsprincipen, jämnas först ut till regionala medelhyror och sedan till objektsspecifika medelhyror enligt objektets bruksvärde. Bruksvärdet bestäms utifrån objektets läge, skick, byggnadstyp samt utrustnings- och kvalitetsnivå. 

Hekas hyresnivå är klart lägre än den genomsnittliga hyresnivån i Helsingfors. För närvarande är Hekas medelhyra cirka 44 procent lägre än medelhyran för fritt finansierade bostäder i Helsingfors.