På boendesidorna kan du sköta de flesta ärenden under din tid som hyresgäst. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar om året. 

Kontakta oss, granska dina uppgifter och sköt dina ärenden

På boendesidorna kan du sköta de flesta ärendena med Heka under din tid som hyresgäst. Alla som är myndiga och upptagna i Hekas boenderegister kan registrera sig på boendesidorna. Du kan göra detta direkt när du skrivit under hyresavtalet. Alla funktioner och allt innehåll är tillgängliga när hyresavtalet träder i kraft.

Boendesidorna har ersatt majoriteten av våra tidigare ärendeblanketter på webbplatsen. 

På boendesidorna kan du till exempel granska och uppdatera dina uppgifter, göra en felanmälan och följa dess hantering, lämna meddelanden och tjänsteförfrågningar till Heka, bekanta dig med uppgifter om din bostad och läsa Hekas hyresgästinformation. Som förstahandshyresgäst kan du även granska uppgifter och hålla koll på dina hyresbetalningar samt eventuell hyresskuld och anmäla ändringar i dina hyresgästuppgifter. 

För tillfället finns majoriteten av boendesidorna tillgängliga på finska, svenska och engelska. Annat innehåll, såsom anvisningar, nyheter och fastighetsinformation, är mer begränsat på svenska och engelska än på finska. boendesidornas alla egenskaper har ännu inte tagits i bruk. Tjänsten kompletteras under våren. Bland annat fastighetsuppgifterna kommer att kompletteras.

Registrera dig som användare

Registrering i tjänsten fordrar stark autentisering antingen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller genom att identifiera dig hos Hekas områdeskontor. Efter registrering kan du logga in i tjänsten med din e-postadress och ditt lösenord. 

Hyresgästsidorna hittar du under hantering av ärenden www.hekaoy.fi/boendesidan. 

Anvisningar för användning av boendesidorna

Tjänsten är för Hekas nuvarande hyresgäster som är boenderegistrerade hos Heka. När du söker bostad eller när hyresavtalet är uppsagt, kan du inte logga in på hyresgästsidorna. 

Läs anvisningarna på webbplatsen om hur du registrerar och loggar in dig på hyresgästsidorna samt hur tjänsten används.  

Läs mer om boendesidorna

De gamla kundtjänstkanalerna finns fortfarande kvar

Vid sidan av vår nya kanal för hantering av ärenden, tillhandahåller vi ännu de gamla bekanta sätten att sköta ärenden på. 

"Du kan fortfarande kontakta oss via de traditionella kanalerna, men vi uppmuntrar alla våra hyresgäster att registrera sig på hyresgästsidorna för att testa tjänsten. Till exempel är det enkelt att följa de egna hyresbetalningarna på hyresgästsidorna, och vid behov kan meddelanden till hyresövervakningen lämnas där", berättar kundchef Riitta Pulkka.

Om du inte har möjlighet att sköta ärenden elektroniskt, kan du kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon eller besöka kundtjänsten på områdeskontoret. Vi hjälper dig även i vår chatt på webbplatsen.