Under vintern kan Finland drabbas av elavbrott på grund av energibrist, som en följd av Rysslands agerande i Ukraina och energikrisen i Europa. För att undvika avbrott bör alla finländare spara energi, men man bör också vara förberedd för elavbrott. 

Eventuella elavbrott är lokala och varar några timmar. Man strävar efter att informera om avbrotten i förväg, så att det är möjligt att förbereda sig.

Följ nyheterna och håll dig lugn

Myndigheterna och elbolagen strävar efter att informera om väntade elavbrott i förväg. 

Helen erbjuder sina kunder en sms-tjänst genom vilken man kan få information om avbrott. Man kan ta tjänsten i bruk genom att meddela sitt telefonnummer på Helens webbplats.

Om ett elavbrott inträffar ska du hålla dig lugn och vänta tills avbrottet tar slut.

Ring inte till nödnumret bara för att fråga vad som har hänt och hur länge avbrottet varar. Undvik onödiga telefonsamtal under elavbrottet, så att telefonnäten inte överbelastas och nödsamtal snabbt kommer fram.

Läs mer om informationen om elavbrott på webbplatsen energia.fi (på finska).

Vad händer under ett elavbrott?

Elektriska apparater och internet

Under ett elavbrott fungerar inte elapparaterna och belysningen i en höghuslägenhet. 

Mat som förvaras i kylskåpet eller frysen blir inte dålig under ett elavbrott på ett par timmar. Undvik att öppna kylskåpet eller frysen i onödan under avbrottet. 

Stäng av eventuella elektriska apparater som var igång när elavbrottet började, såsom spisar och ugnar, så att de inte orsakar en brandrisk när elen kommer tillbaka.

Det kan förekomma problem med internet och mobiltelefoners funktion under ett elavbrott, eftersom hemmens wlan-apparater och eventuella basstationer i våningshus slutar fungera. 

Uppvärmning och ventilation

Under ett elavbrott fungerar inte uppvärmningen, men bostaden hinner inte bli speciellt kall under ett avbrott på ett par timmar. 

Ett avbrott på ett par timmar har ingen betydande effekt på luftkvaliteten i bostäderna, men det är viktigt att kontrollera att systemen börjar fungera igen efter avbrottet. Om du upptäcker fel på ventilationen efter ett avbrott, gör en felanmälan. 

Hissar

Använd inte hissen om det finns risk för ett elavbrott. Hissarna slutar fungera vid ett elavbrott.

Vattendistribution och avlopp

Undvik att använda vatten under ett elavbrott.

I huvudstadsregionen fungerar vattendistributionen i allmänhet under ett kort elavbrott. Även om det fortfarande kommer vatten kan det rinna ur kranen med lägre tryck. 

Ett elavbrott påverkar inte kvaliteten på kranvattnet. Det är tryggt att dricka vattenledningsvattnet även under ett elavbrott.

Under och efter ett elavbrott bör man tappa vatten försiktigt, eftersom vattnets temperatur kan variera på grund av avbrottet och det exempelvis kan vara ovanligt varmt. 

Vid ett elavbrott fungerar avloppet bara delvis. Undvik att använda avloppet under ett elavbrott, alltså att exempelvis duscha, spola i toaletten, bada, diska och tvätta kläder. 

Läs mer om hur ett elavbrott påverkar vattenanvändningen på HRM:s webbplats.

Skaffa ett hemförråd med tanke på längre elavbrott

Det är bra att skaffa ett hemförråd med tanke på elavbrott som varar längre än ett par timmar. På webbplatsen 72tuntia.fi kan du läsa om hur du förbereder dig för längre elavbrott.

Man kan förhindra elavbrott genom att spara energi

Var och en av oss kan minska risken för elavbrott genom att spara energi. 

Man kan förebygga elavbrott i synnerhet genom att undvika att använda el vid de tider då det används mest el, det vill säga på vardagar klockan 8–10 och 16–17 samt 19–20. Genom att flytta sin elförbrukning till andra tider minskar man risken för elavbrott.

Alla metoder för att spara energi underlättar situationen. Bra tips för hur man sparar energi finns på den nationella Snäppet svalare-kampanjens webbplats.