Återanvändningscentralens insamlingsbilar cirkulerar i Helsingfors till den 27 september och också 31 oktober 2022. Till insamlingsbilen kan du lämna välhållna, oskadade och rena småvaror och textiler från hemmet som fortfarande kan användas, till exempel:

 • tallrikar och muggar
 • köksredskap
 • inredningsartiklar och prydnadsföremål
 • böcker och skivor
 • skor, väskor och utstyrsel
 • leksaker och spel
 • kläder
 • olika textiler och mattor från hemmet
 • idrotts-, camping- och hobbyutrustning
 • material som lämpar sig för hantverk och pyssel
 • små elektroniska apparater och cyklar oavsett skicket.

Återanvändningscentralens insamlingsbilar tar inte emot möbler eller farligt hushållsavfall. 

Tidtabeller för Återanvändningscentralens insamlingsbilar och närmare anvisningar

Under hösten genomför Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) en extra insamlingsrunda för farligt avfall. HRM:s bilar cirkulerar i Helsingfors mellan 21.9.–10.10.2022. Insamlingen är särskilt avsett för områden där det inte finns permanenta miljöstationer för farligt avfall. Invånarna kan kostnadsfritt lämna farligt avfall till insamlingsbilen, till exempel:

 • målarfärg
 • spillolja
 • föråldrad bensin
 • städkemikalier
 • lysrör och lågenergilampor
 • oanvända aerosolburkar och -flaskor samt nagellack.

Avfall som är farligt för miljön och hälsan får under inga omständigheter hällas i avloppet, slängas i avfallskärlet och framför allt inte kastas i miljön. Till skillnad mot insamlingarna på våren tar vi under höstens insamling inte emot el- och elektronikavfall eller metallskrot.

Tidtabeller för HRM:s insamlingsbilar och närmare anvisningar