Heka löser problemet: Hur säger jag upp min bostad?

Ett hyresavtal som gäller på obestämd tid ska alltid sägas upp skriftligen. Det sker lättast med Heka uppsägningsblankett, men det räcker också med ett meddelande per e-post om uppsägning.

Foton av iStockphoto

När Heka har fått uppsägningsmeddelandet, bekräftar kundtjänsten att det har nått fram. Uppsägningstiden är en månad, som börjar på den sista dagen i månaden då uppsägningen görs. Om meddelandet om uppsägning skickas till Heka exempelvis den 15 juni, börjar uppsägningstiden den 30 juni, och då upphör hyresförhållandet den 31 juli.

Om flera personer har undertecknat hyresavtalet och de vill avsluta hela avtalet, ska var och en av dem själv säga upp det. Om hela bostaden sägs upp, avslutas även alla övriga avtal med anknytning till det (till exempel om bilplats eller bastutider) och alla boende i lägenheten stryks ur hyresgästsförteckningen när hyresavtalet upphör.

Om båda makarna har varit huvudhyresgäster, kan en av dem för sin del säga upp avtalet, men då ska maken eller makan som fortsätter hyresavtalet i regel ge sitt samtycke. Om hyresavtalet sägs upp för enbart en av huvudhyresgästerna och denne då även vill säga upp ett avtal om bilplats eller om bastutider, ska de sägas upp skilt. Om det utöver den som säger upp avtalet även finns andra som flyttar bort, ska de anmäla om bortflyttning.

På Hekas webbplats för de boende är det lätt att kontrollera uppgifterna i hyresavtalet, hur avtal sägs upp och hur bortflyttning anmäls.

Juristpraktikant Ville Sipponen svarar på frågor.