Heka löser problemet: När börjar gårdarna sandas?

Inledandet av sandningen beror på vädret. Sandningsperioden börjar vanligtvis när den första snöröjningen har utförts. Sandningen kan även inledas tidigare om väglaget annars kräver det.

På vintrarna sandas gårdarna ungefär varannan dag. Snöröjningen och sandningen utförs så snabbt som möjligt, men fastighetsskötarna hinner inte nödvändigtvis alltid utföra arbetena genast på morgonen på alla objekt. Sandningen utförs med en fastighetsskötselmaskin, för hand eller med en handdriven sandspridare.

På de flesta gårdar finns dessutom en låda med sandningssand som invånarna kan kasta på hala ställen om gården framför den egna trappan ser ut att vara hal.

Ansvaret för sandningen varierar regionalt. I stadskärnan ansvarar staden för snöplogningen och sandningen på körbanorna, och fastigheter för de trottoarer som hör till dem. I förorterna ansvarar staden också för trottoarer.

Heka ber invånarna att rapportera om halka eller till exempel om snö och is som hänger på takskägg till numret för felanmälan för området.

På vintrarna lönar det sig att vara försiktig när man rör sig på gården. Även om gårdarna är sandade kan marken kännas hal under fötterna. Det lönar sig därför att även för korta sträckor ta på sig skor som lämpar sig för vinterväder och gå långsamt.

Frågan besvarades av fastighetschef Reijo Nurmela från Heka västra byrån.