Totalrenoveringen förde med sig jordvärme och solpaneler - kolla in före- och efterbilder!

De totalrenoverade Heka-bostäderna på Gunillavägen i Degerö får ny ventilation och jordvärme. 

Skriven av Petja Partanen Foton av Sami Heiskanen

Gunillavägen 6 är en stor fastighet med 289 bostäder i gamla Degerö. De 50 år gamla husen renoveras nu till nyskick i en totalrenovering på 39 miljoner euro. I januari 2022 slutfördes totalrenoveringen av de tre första husen på adressen Svanströmsgränden 1, och invånarna kunde flytta in i sina hem som fått nya ytor, kök och tvättrum. Som nästa totalrenoveras tre hus på adressen Svanströmsgränden 3, och i början av 2023 tar man itu med de tre sista på adressen Gunillavägen 6.  

Kaksi kuvaa, joissa vertaillaan Gunillantien asuntojen keittiöitä ennen ja jälkeen peruskorjauksen.
Inne i bostäderna förnyades alla ytor, köksinredning och tvättrum. 
Bilden till vänster är tagen innan renoveringen och bilden till höger är tagen efter renoveringen.

Arkitekt Timo Hyvärinen är mycket av en väktare som huvudplanerare av totalrenoveringen. Han koordinerar planerarteamet, övervakar tidtabellerna, deltar i invånarevenemang och tar emot renoveringens arbetsskeden. 

När den första tredjedelen av totalrenoveringen ligger bakom är Hyvärinen nöjd. 

– Slutresultatet och kvalitetsnivån ser bra ut, tackar han. 

Efter totalrenoveringen är bostäderna som nybyggda. Enligt Hyvärinen är Gunillavägens hus stilrena representanter för sin tids arkitektur – och i vissa avseenden bekvämare än moderna våningshus. 

– Badrummen är mindre, men sovrummen och vardagsrummen å andra sidan större än i moderna hus.  

Det är tillräckligt ljust i 1970-talets hus med smal stomme. Bostäderna i de nyligen renoverade tre husen är genomgående lägenheter med fönster i två väderstreck.  

– Den största förbättringen i totalrenoveringen blev badrummens funktionalitet, säger Hyvärinen. 

Nu får till exempel tvättpelare plats i badrummen. 

Kaksi kuvaa, joissa vertaillaan Gunillantien talojen rappukäytäviä ennen ja jälkeen peruskorjauksen.
Trapphusen fick en ny färg vid totalrenoveringen. Bilden till vänster är tagen innan renoveringen och bilden till höger är tagen efter renoveringen.

De största förnyelserna i totalrenoveringen är dock undangömda för blickar. Om dem vittnar de nya ventilationsanläggningarna och solpanelerna på taken samt jordvärmebrunnarna som grävts på gårdarna. 

Mekanisk ventilation förhindrar drag när värmen från frånluften värmer ventilationsluften som kommer in i bostäderna. Jordvärmesystemet och solpanelerna sänker också energikostnaderna och minskar trycket att höja hyrorna när energipriserna stiger snabbt. 

Kaksi kuvaa, joissa vertaillaan Gunillantien asuntojen olohuonetilaa ennen ja jälkeen peruskorjauksen.
Husens hela elteknik förnyades. Det finns fler eluttag än tidigare, el kommer även till de inglasade balkongerna. Bilden till vänster är tagen innan renoveringen och bilden till höger är tagen efter renoveringen.

Den energirenovering som genomförts i samband med totalrenoveringen gynnar inte bara invånarna utan även miljön. Hekas fastighetschef Kai Juurtela, som i åratal berett totalrenoveringar, berättar att man i samband med renoveringar strävar efter att minska fastighetens energiförbrukning med en tredjedel. Målet förverkligas också på Gunillavägen.  

– Fastigheten värms upp av jordvärme under större delen av året. Vid kallt väder bistår fjärrvärmen, säger Juurtela.  

Gunillavägen är en av Hekas första fastigheter med jordvärme, så upplevelserna följs med intresse. Invånarna kan följa utvecklingen av sitt hus vatten-, värme- och elförbrukning på Hekas boendesida och webbplats. 

Vid en totalrenovering renoveras byggnaden eller dess lokal så att de är i motsvarande skick som nya. Typiskt innebär totalrenoveringen fasad-, tak- och stamrenovering. Övriga renoveringsåtgärder är till exempel renovering av golvkonstruktioner, sanering av kök och badrum, väggarnas tätningar och bostädernas mellanväggar. 

När Heka-fastigheten totalrenoveras står inte invånarna utan bostäder; Heka ordnar evakueringsbostäder under hela totalrenoveringen.  

Titta på en video om fastigheten och dess totalrenovering (på finska):

 

 

Gunillavägen 6 

  • Åtta bostadsvåningshus i fem våningar samt en grupphemsbostad i två våningar, där nio nya Heka-bostäder byggs. Byggnadsår 1970. 
  • Totalrenoveringen påbörjades i början av 2021, det första skedet blev klart i januari 2022, det andra skedet blir klart i början av 2023 och det tredje skedet 2024. 
  • Gemensamma lokaler: åtta husbastun, tre tvättstugor, klubbrum, lekplats för barn på gården, lösöresförråd och förråd för uteredskap. 
  • 211 bilplatser. 
  • Disponent och underhåll: Heka sydöstra byrån 
  • Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för totalrenoverade bostäder är 13,15 eur/m²/månad, för orenoverade 10,84 eur/m²/månad.