Utseendet på hus från 1950-talet blev uppiggat genom totalrenovering

På Pohjolagatan 47 i Kottby har sex hus fått tillbaka sin ursprungliga färg. Vid totalrenoveringen respekterades 50-talets anda även inomhus. 

Skriven av Tuomas Lehtonen Foton av Timo Porthan, Susa Junnola

Pohjolagatan 47 är ett utmärkt exempel på bostadsbyggande i Finland på 1950-talet. På den triangelformade tomten mellan Pohjolagatan och Kottbyvägen står sex massiva stenhus. De grovputsade husen med 3–4 våningar har placerats glest på tomten. 

– På 1950-talet byggdes låga höghus, byggandet var glest och man satsade på planteringar. I byggandet framhävdes hantverk och känslan av äkta material. Det byggnadssätt som var typiskt för den tiden fascinerar barnfamiljer också nuförtiden, berättar arkitekt Mona Schalin om charmen på byggnader som är typiska för tidsperioden. 

Porraskäytävä ja pariovet tuuletusparvekkeelle.
Ytor målades och renoverades även i de gemensamma utrymmena såsom i trappgångarna.

Kvarteret på Pohjolagatan är skyddat 

Schalin och arkitektbyrån Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy som hon representerar har specialiserat sig på planering av renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

– När man reparerar en gammal byggnad, måste man förstå den bygg- och hustekniska helheten. Om huset är kulturhistoriskt värdefullt är det också viktigt att byggnadshistorien utreds noggrant, berättar Schalin. 

Man fick hjälp med bakgrundsutredningarna av stadsmuseet. På grund av förnyelsen av detaljplanen i Kottby utredde museet också i större utsträckning de historiska värdena för byggnaderna och miljön i området.  

– Vår utgångspunkt var hållbar reparation där det gamla bevaras så mycket som möjligt. Objektet har nu skyddats i samband med detaljplaneändringen, berättar Schalin.

Renovering i två skeden 

Renoveringen av Pohjolagatan 47 genomförs i två delar. Husen vid Kottbyvägen renoverades grundligt mellan åren 2019 och 2021. Renoveringen av husen vid Pohjolagatan inleddes förra våren och håller just på att färdigställas.  

Den föregående totalrenoveringen utfördes 1987, och till exempel största delen av badrummen är från den tiden. Mellan åren 2000 och 2010 installerade man hissar i husen, renoverade balkonger och förnyade täckdiken. 

Vid den totalrenovering som nu genomfördes förnyade man treskiktsputsen på fasaderna och målade husen med kalkfärg. De ursprungliga klara färgerna – ockragult, rosa och grönt – användes igen på fasaderna. Plåttaket byttes ut mot ett rött tegeltak, som husen ursprungligen hade.  

Fönsterbågarna av trä och ytterdörrarna av ekfaner renoverades i den mån det var möjligt.  

– Alla ytor har antingen reparerats eller förnyats. Man ville respektera husets ursprungliga anda vid allt man gjorde. Invånare har tackat oss för det, berättar Harri Oinonen, ansvarig mästare på YIT Suomi Oy, som är projektets huvudentreprenör. 
 

Kermanvalkoisia keittiökalusteita tyhjässä keittiössä.
I köken förvarades de gamla skåpen men tillades mer hemelektronik. De nedre skåpen höjdes också så att de överensstämmer med de nuvarande standarderna. 

Hushållsmaskiner som överensstämmer med dagens standarder 

Vid totalrenoveringen gjordes också förnyelser som förbättrar boendetrivseln och säkerheten. Till exempel de strängare brandsäkerhetsbestämmelserna beaktades vid förnyelsen av elsystemet och i förrådsutrymmena i källaren. 

Även bostäderna fick uppdateringar. 

– I badrummen ordnades utrymme för en tvättmaskin och i köken för en spisfläkt, en modern hög kyl-frys samt för en diskmaskin. Dessutom höjdes de nedre skåpen i köken så att nivåhöjden överensstämmer med den nuvarande standarden, konstaterar Schalin.