Hållbar influencer Outi Pyy: Var och en borde veta storleken på sitt eget koldioxidavtryck

Outi Pyy ger människor råd kring korrekt textilåtervinning, ansvarsfull konsumtion och klädvård. 

Skriven av Ida Ijäs  Foton av Vilja Harala

Outi Pyy och fem viktiga ord:

Betydelsefullhet 

Jag har jag märkt att ju mer man hittar saker i sitt eget liv som man upplever som betydelsefulla, desto mindre konsumerar man. Detta gäller också när man skapar sin egen stil – genom att fästa uppmärksamhet vid betydelsefullhet och livets immateriella innehåll blir det lättare att rikta fokuset på det väsentliga. Då förstår man att också kläder bara är konsumtionsvaror. De är arbetsverktyg och vardagliga nyttoföremål, men inte en lösning på brister i livets innehåll. Om du fokuserar mer på att stärka din självkänsla och andra saker som är av betydelse för dig blir konsumtionsvaror oviktiga, och du blir inte längre så lätt påverkad av reklam. 

Koldioxidavtryck 

Var och en borde aktivt uppfölja sitt koldioxidavtryck. Det är som att mäta blodtrycket – även om rutan visar hemska siffror måste man veta vart den egna konsumtionen är på väg och vad den består av. När man undersöker den egna konsumtionen regelbundet blir det lättare att göra ändringar. Jag har talat om ansvarsfull konsumtion och modeindustrins miljökonsekvenser bl.a. på Ekolive-diskussionspanelen som ordnas av Ekokumppanit Oy. Inspelningen går att hitta på YouTube och på ekokumppanit.fi/ekolive (på finska). 

Uppskattning 

Det är många naturresurser som finns bundna i textilier, såsom vatten, mineraler och kemikalier. Dessutom kräver produktion av textilier årsverken. Konsumenten behöver inte veta hur många årsverken som finns bundna i en t-tröja, men man måste komma ihåg att uppskatta kläderna. När ett plagg väl har producerats är det önskvärt att det hålls i omlopp så länge som möjligt. Därför är det konsumentens ansvar att ta hand om sina textilier och återvinna dem korrekt.

Information 

Vidare är det konsumentens ansvar att utreda hur olika slags textilier återvinns korrekt samt exempelvis sortera bort återförsäljningsbara klädesplagg från brännavfall. Ta reda på avfallsbolagets sorteringsanvisningar på ditt eget husbolag och följ dem. Om du donerar textilier till organisationer, ta reda på organisationens donationsanvisningar i förväg. Det lönar sig också att ta del av min blogg där jag har skrivit mycket om återvinning av textilier. Med frågor kring avfall oh återvinning ska du alltid i första hand kontakta offentliga aktörer och sakkunniga på området hellre än konsultera Facebookgrupper. 

Också Helsingforsregionens miljötjänster har bra anvisningar för avfallssortering. HRM kommer att utvidga insamlingen av avfallstextilier i år. I fortsättningen samlar de in avfallstextilier vid tio avgiftsfria insamlingspunkter i huvudstadsregionen.

Klädvård 

Det som är ännu viktigare än korrekt återvinning av textilier är hur kläderna hanteras när man har och använder dem. Klädvård är något som alla borde syssla med dagligen. Klädvård förlänger klädernas livslängd. Det handlar inte bara om maskintvätt utan omfattar också alla slags icke-maskinella vårdåtgärder, såsom vädring, lagring, reparering och fläckborttagning. Se Taitoförbundets videoserie på fem avsnitt om grunderna för ekologisk klädvård på YouTube (på finska). 

Outi Pyy 

  • Hållbar influencer, talare, affärskonsult med fokus på ansvarsfullhetsfrågor inom textilbranschen, expert på hållbar klädvård och textilåtervinning. 
  • Talar aktivt om konsumtion, textilier och klädvård i sin blogg outilespyy.com, på Instagram @outilespyy och på LinkedIn. 
  • Bor i ett 120 år gammalt hus i Helsingfors. Hobbyer: att ta reda på saker. Enastående bra på klädvård, hatar att diska.