Delta i det gemensamma energibesparingspartalkot

Man pratar mycket om att spara el och värme men tillsammans kan vi också göra mycket. Genom att påverka förbrukningen på Hekas över 50 000 bostäder kan vi bidra till spartalkot på ett betydande sätt. 

Skriven av Juha-Pekka Honkanen Foton av Joonas Kavasto

Heka deltar i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare. Målet är att i praktiken få varje finländskt hushåll att spara energi och jämna ut förbrukningstoppar. 

Orsakerna är påtagliga: Utan dessa åtgärder kan elen ta slut på vintern och orsaka långvariga elavbrott i hela landet. Besparingarna handlar om att trygga hela samhällets funktion. 

Snäppet svalare innebär inte enbart att temperaturen i bostadsutrymmena sänks med en grad. Det innebär också att tvättmaskiner fylls ett snäpp klokare, att bastur eldas ett snäpp mera sällan och att duschstunderna är ett snäpp kortare. Snäppet klokare alltså!

Så här gör vi det

Heka deltar 

 • Vi uppmuntrar invånarna att spara energi. 
 • Utöver de åtgärder som hör till personalens vardagsarbete fäster vår personal uppmärksamhet vid möjligheter att spara energi och kommer med nya idéer för energisparande.  
 • En bra verkningsgrad skapar besparingar: vi kontrollerar funktionen av frånluftsvärmepumpar, ventilationens värmeåtervinning och solpaneler i alla fastigheter. 
 • Du eldar väl inte för kråkorna? Vi granskar ventilationen i alla fastigheter och justerar dess effekt vid olika tider på dygnet. 
 • Vi sätter fart på utbyte av belysningsarmaturer på fastigheternas gårdar och allmänna utrymmen till LED-armaturer. Alla armaturer byts ut till LED-armaturer senast 2025. 
 • Måltemperaturen i Hekas bostäder har varit 21 grader. Den sänks med en grad. 
 • Vi kontrollerar temperaturerna i fastigheternas källar- och förrådsutrymmen. Måltemperaturen för dessa utrymmen är 17 grader.  
 • Vi förtätar vid behov bastuturer och temperaturen i basturna sänks till 70 grader. 

Du kan delta 

 • Duscha kortare tid: spara varmt vatten. Basta snabbt också i din egen bastu. 
 • Täck inte över värmeelement och termostater: det gör att de slutar fungera. 
 • Vädra snabbt med korsdrag, lämna inte fönstren öppna. 
 • Gör en felanmälan om du upptäcker ett fel som förbrukar energi. 
 • Stäng av onödiga lampor och elapparater. Dra ur onödiga stickkontakter ur väggen. 
 • Undvik användning av elektriska apparater vid rusningstiderna. Elförbrukningen är störst i hela landet kl. 8–10 och kl. 16–18. 

Fryser du? 

Om det är väldigt svalt i din lägenhet gör en felanmälan

Känslan av drag kan bero på slitna tätningar på ett fönster eller balkongens dörr, inte på den sänkta måltemperaturen. Om tätningarna behöver bytas ut gör en felanmälan. 

Elavbrott är möjliga – läs tips och ta det lugnt 

Under vintern är det möjligt att elen bryts för högst två timmar turvis i olika regioner i Finland för att säkerställa att den räcker till. Förutsägbara elavbrott meddelas på förhand. 

 • Hur hör jag nyheter? Med en batteridriven radio.  
 • Du kan också skaffa en laddbar powerbank för din mobiltelefon. 
 • Vad äter jag? Reservera mat som kan ätas utan uppvärmning samt vatten och andra drycker i skåpen. Vid behov reservera mat också för husdjur.  
 • Undvik att öppna kylskåpet och frysen så att produkterna bevaras en längre tid. Ett elavbrott på några timmar hinner inte frosta av frysen. 
 • En pann- eller ficklampa är en ljuskälla som är mer brandsäker än ett ljus. Skaffa också reservbatterier.  
 • Stäng av elektriska apparater med strömbrytaren så att de inte orsakar en brandrisk när elen kommer tillbaka. Glöm inte spisen, bastuugnen,  kaffebryggaren, strykjärnet eller tvätt- och diskmaskinen. 
 • Det kan rinna vatten ur kranen men använd inte avloppet eller toaletten, eftersom avloppen inte fungerar normalt under ett elavbrott. 
 • Ha kontanter i plånboken eftersom det inte nödvändigtvis går att betala med kort. 

Omfattande anvisningar för beredskap finns på 72timmar.fi.  

Läs fler instruktioner vid strömavbrott.