Gemensam applikation för alla om boendeaktiviteter

Heka utvecklar en interaktiv applikation som ger lättare tillgång till information och stödjer boendeverksamheten.

Skriven av Anne Ventelä Foton av Sami Heiskanen

När sker talkona egentligen? Vem ansvarar för klubbrummet? Vilken väg får man kontakt med huskommittén?

Snart kan du hitta svar på alla dessa frågor, i samma lättanvända telefonapp, som tills vidare bär namnet ADA (Asukastoiminnan Digitaalinen Alusta), dvs. digital plattform för boendeaktiviteter.

Appen är ett interaktivt verktyg för kommunikation mellan Heka, boendeaktörer och de boende. Via verktyget kan man få information om frågor kring huset, ordna röstning om gemensamma frågor eller lämna in förslag till förbättringar. Verktyget kommer även att ha applikationen Ekoekspertti, Ekoexperten, infogad; som uppmuntrar de boende att bo ekologiskt.

Applikationen utvecklas i samarbete med de boende. Innehållet och funktionerna i appen har planerats av de boende i virtuella mindre grupper. Anita Leppänen är en av de som deltagit i en utvecklingsgrupp. Hon har i snart tjugo år varit ordförande för huskommittén i olika hus.

”Appen ger information om det egna huset.”

Anita fick ett meddelande per e-post hösten 2021, där man sökte boende till att delta i utvecklingsarbetet för en applikation. Anita jobbar dagtid med it-stöd för användare och ville absolut komma med.

– Jag hoppas att appen blir så klar och lätt att använda som möjligt för vanliga boende. Då är det lätt att få informationen man behöver.

Samarbete för utveckling har också utförts med andra allmännyttiga hyresaktörer. ARA-finansiering beviljades för arbetet, och appen skrivs med öppen källkod, och då kan även andra aktörer utnyttja den och modifiera den till en version för eget bruk, berättar projektets koordinator, Nina Korppas.

Applikationen ska vara färdig inpå slutåret. Ladda redan nu ner Ekoekspertti gratis till din smarta enhet.

Applikation för boendeaktiviteter

  • Underlättar kommunikationen för huskommittéerna.
  • Den är en responskanal för det egna huset.
  • Appen används utöver traditionella anslagstavlor och kommunikation på papper.