Uppgift värd förtroende

Hekas övervakare av ekonomin och förvaltningen har som uppgift att övervaka att hyresgästsdemokratin och lagen om samförvaltning iakttas. I år började Tuomas Anttila som ny övervakare.

Skriven av Pi Mäkilä Foton av Sami Heiskanen

Övervakaren av ekonomin och förvaltningen, som Hekas hyresgästdelegation väljer, följer upp och granskar hur Hekas ekonomi och förvaltning sköts. Pirjo Salo, som bor i Mellungsbacka och var övervakare i åtta år, säger att uppgiften är intressant och givande.

– Som övervakare fungerar jag lite som hyresgästernas revisor.

För Salo var arbetsbeskrivningen rätt så naturlig, eftersom hon var van vid att granska liknande dokument i sitt arbete som bokförare.

– Uppgiften har gett mycket och jag har även kunnat knyta nya vänskapsband i samband med uppgiften, berättar Salo.

Vid ingången av detta år överfördes uppgiften som övervakare på Heka-nivå till Tuomas Anttila, som bor i Lillhoplax.

– Jag har tidigare varit medlem i flera föreningars styrelser och bland annat i församlingsrådet, berättar Anttila, som till vardags arbetar som högstadielärare.

Anttila ställer sig intresserad till det nya förtroendeuppdraget.

– Som övervakare har jag rätt att sätta mig in i bolagets förvaltning och bokföring, och på begäran kan jag reda ut saker som invånare önskar.

Anttila hoppas att fler hyresgäster med familj, med mångkulturell bakgrund och unga än tidigare ska komma med i hyresgästsdemokrativerksamheten.

– Man får alltid hjälp av gamla aktörer, uppmuntrar han.

Övervakning även på områdesnivå

Varje Heka-område har också en egen övervakare på områdesnivå, som följer och granskar ekonomin och förvaltningen av objekten i sitt område.

– Jag granskar till exempel om man har följt huskommitténs beslut i uthyrningen av parkeringsplatser och verkställandet av gröntjänstavtalen, berättar Auli Rantanen, boende i Mellungsbacka och områdesövervakare för Hekas östra kontor.

Dessutom kan hyresgästernas möte välja en egen övervakare för det egna objektet.