I skydd undan kriser – så här ska man agera i olika nödlägen

Vet du hur man ska ha beredskap för elavbrott? Och vad ska man göra om en nödsignal ljuder utomhus? Läs här om hur man agerar i nödsituationer, och hur Heka och Helsingfors stad har beredskap för dem.

Skriven av Anne Ventelä Foton av Essi Kuula

Kriget i Europa ha fått mången att fundera på hur man bör agera i olika kris- och nödlägen. Man behöver inte aktivt bekymra sig över storolyckor, men det är ändå skäl för var och en att vara beredd på dem. Vad skulle du göra vid störning i eldistributionen, eller om du hörde en nödsignal när du rör dig ute? När ska man uppsöka ett skyddsrum, och vad ska man ta med sig dit? Lägg anvisningarna nedan på minnet.

Hemförrådet underlättar beredskap för elavbrott

Elavbrott sker numera sällan, och när det sker, är det oftast över innan du märker det. Till exempel en lång storm kan dock orsaka ett utdraget elavbrott, som i ett elektrifierat samhälle vore en hård nöt att bita i. När strömmen nämligen bryts, kallnar hemmet, slutar vattnet att rinna ur kranen, ger bankautomaten inte pengar och man får kanske inte heller någon mat från butiken.

Var och en ska därför ha beredskap med förråd hemma för cirka tre dygn, med drycker och matförnödenheter för alla familjemedlemmar och keldjur. Det behövs även kärl med lock eller rena dunkar för att hämta vatten.

Förrådet ska också innefatta en batteridriven radio och en laddad källa för reservström till att ladda mobiltelefoner. Då får du även vid elavbrott veta vad som är på gång. Det är skäl att ha kontanter i plånboken då betalning med kort inte nödvändigtvis är ett alternativ vid elavbrott.

Läs mer om hemförrådet här.

Hemförrådet
Var och en ska därför ha beredskap med förråd hemma för cirka tre dygn

Räddningsplanen har anvisningar för både vattenskador och stormar

Även Heka har beredskap för olika nöd- och farosituationer, för säkerhets skull. Alla fastigheter hos Heka har en lagstadgad räddningsplan med information om förebyggande av exempelvis brand, vattenskador, strålnings- eller gasrisker eller stormskador, samt information för olika farosituationer.

Åtgärder och säkerhetsarrangemang har antecknats i räddningsplanen, liksom även viktiga telefonnummer avseende fastigheten och risksituationer. Räddningsplanen för ditt eget hus hittar du på webbplatsen för huset.

En farosignal anger en större olycka.

Och om en större regional nödsituation skulle inträffa? Om det exempelvis uppstår gasfara eller en strålningssituation varnar man med den allmänna farosignalen, som ges utomhus med en larmanordning för varning av befolkningen. Farosignalen är en stigande och fallande ljudsignal som varar i en minut. När faran är över, ljuder en ljudsignal som är en minut lång.

Ett varningsmeddelande på farosignalen uppläses på alla radiostationer och visas som text i övre kanten på televisionen. Varningsmeddelandet visas också i text-TV för Yle, MTV3 och Nelonen på sidan 112. Du får också varningsmeddelanden om dig själv till din mobiltelefonen, om du har installerat 112 Suomi appen i mobilen och låter appen följa din position. Varningsmeddelandena finns också på adresserna pelastustoimi.fi, poliisi.fi och 112.fi/sv.

Om farosignalen ljuder i fredstid, flytta dig inomhus. Stäng alla dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationen. Öppna radion och följ instruktionerna. Låt bli att använda telefonen, så att linjerna inte bli överbelastade. Håll dig inomhus tills du får andra instruktioner.

Om farosignalen ljuder under krigstid ska du uppsöka ett skyddsrum.

Kom ihåg att den allmänna farosignalen testas klockan 12 den första måndagen i varje månad. Testsignalen ljuder bara sju sekunder i sträck under testet. Folk behöver inte göra någonting pga. testsignalen.

I den tecknade filmen använder en person en mobiltelefon.
Du får också varningsmeddelanden om dig själv till din mobiltelefonen, om du har installerat 112 Suomi appen i mobilen

Skyddsrum är ett sätt att ta skydd vid krigstillstånd

Skyddsrummen är avsedda att skydda befolkningen under en militär attack. Myndigheten beordrar vid behov att ställa skyddsrummen i skick och att ta skydd.

Man anger med en farosignal och ett varningsmeddelande att ta skydd i skyddsrum.

De flesta av Hekas hus har ett eget skyddsrum. Heka har skyddsrum i totalt omkring 400 fastigheter. Information om skyddsrummen finns i räddningsplanen. Skyddsrummen är alltid utmärkta med ett internationellt märke med en blå triangel på orange botten. Ägaren till skyddsrummet ser till underhållet av det och utrustningen.

Stadens skyddsrum finns förtecknade på räddningsverkets webbplats och på stadens servicekarta.

Om kallelsen till skyddsrummet ljuder, ska du ha ett identitetsbevis, dina personliga läkemedel, jodtabletter, hygienartiklar, sängkläder och en ficklampa med batterier med dig. Därtill ska var och en reservera med sig mat och dryck för behovet under två till tre dygn. Det är skäl att också ta mobilens laddare, öronproppar och tidsfördriv med sig.

Fastighetsdirektör Vesa Jurmu på Heka och Petri Parviainen, ledande befolkningsskyddsplanerare på Helsingfors stads räddningsverk, är sakkunniga.