Håll de ökande kostnaderna under kontroll 

Man kan få stöd och hjälp för de ökande energikostnaderna och matpriserna. I bägge fallen kan man också spara genom att ändra på det egna beteendet. 

Skriven av Tiina Parikka Foton av iStockphoto

Nyheter varnar för att energin tidvis rentav kan ta slut. Alla uppmuntras nu att delta i det gemensamma energibesparingspartalkot. En stor del av energin förbrukas för uppvärmning av bostäder, men genom att fästa uppmärksamhet också vid andra former av energiförbrukning i vardagen kan man spara energi – och minska elräkningen.  

Staten stöder också de hushåll där höjningen av elpriset försvagar det ekonomiska läget oskäligt mycket. Detta görs genom ett tillfälligt hushållsavdrag som beviljas på basis av elräkningen och ett tillfälligt elstöd som beviljas till låginkomsttagare. Även beskattningen av el kommer att sänkas i början av nästa år. 

Håll kostnaderna under kontroll med hjälp av en budgetkalkylator 

Det är alltid till nytta att följa upp var pengarna går. Takuusäätiö har en gratis budgetkalkylator med hjälp av vilken du kan beräkna inkomsterna och utgifterna under en månad. Det lönar sig att först budgetera de viktigaste sakerna, dvs. boendekostnaderna, matutgifterna, läkemedlen, telefonen och internetförbindelsen samt nödvändiga resekostnader. Boendekostnaderna omfattar utöver hyran även kostnaderna för el samt vattenavgiften, om den betalas separat. 

Man kan också följa användningen av pengar under en månad genom att bokföra inköpen. Ibland kan det totala beloppet av utgifter som känns små vara överraskande.  

Det är också möjligt att spara på matutgifterna 

Även andra kostnader, i synnerhet matpriserna, har ökat betydligt. Det är också möjligt att spara mycket på matutgifterna genom att noggrannare fundera på vad man köper och jämföra produkternas priser. I synnerhet lönar det sig att följa priserna på de livsmedel som används mycket i det egna hushållet. 

Emmi Tuovinen, utvecklingschef på Marthaförbundet som är känt för sin sparsamhet, sammanfattade fem tips för att spara på matkostnaderna: gör själv, planera på förhand, undvik impulsköp, ät mer grönsaker och gynna säsongens råvaror. Hon uppmuntrar också att pröva på mat som inte är sedvanlig, så att matresterna kan utnyttjas bättre. 

Om du köper produkter med en röd reaprislapp se till att du använder dem före den sista användningsdagen. På webben finns också webbutiker som säljer svinnmat till låga priser. 

Det viktigaste är att du inte förblir ensam med dina penningbekymmer. Om du inte har någon i ditt närståendenätverk som du kan prata med om dina bekymmer, finns det kamratstödsgrupper såsom Hallitse rahojasi i Facebook. 

Hjälp med att hantera ekonomin 

Tips för energisparande hittar du på Motivas webbplats. 

Tips för sparsam matlagning finns på Marthaförbundets webbplats (på finska). 

Om du har svårt att betala hyran, kontakta genast Hekas hyresövervakning. Du kan komma överens om att göra upp en betalningsplan. 
 

Nyckelord