Tjänsterna för alla som bor hos Heka sköts av Hekas fem områdeskontor. 

Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) är ett bolag som helt ägs av Helsingfors stad och vars bransch är att äga eller besitta tomter och de bostadsbyggnader som finns eller kommer att byggas på tomterna och vars bostäder hyrs ut.

Bolagets syfte är inte att skapa vinst och det delar inte ut dividender. Bolaget ansvarar enligt Helsingfors stads ägarstyrning för förvaltningen av stadens ARA-hyreshus som finansierats med statsstöd.

Helsingfors stads bostäder Ab:s kontor ligger på Viborgsgatan 2. Tjänsterna för alla som bor hos Heka sköts av Hekas fem områdeskontor och ärenden som gäller sökande eller byte av bostad sköts av Helsingfors stad. Vi har ingen kundtjänst på vårt kontor på Viborgsgatan.