Att erbjuda de boende en högklassig och säker vardag till rimligt pris ligger i kärnan av Hekas strategi. 

Våra centrala strategiska mål för åren 2022–2025 är:

  • Rimliga priser
  • Enhetlighet och effektiv verksamhet
  • Nöjda invånare
  • Ansvarsfullhet
  • En eftertraktad arbetsplats.

Vår vision är att producera den bästa vardagen för boende. Vi är den effektivaste aktören inom hyresboende.

Vi utvärderar ständigt vår verksamhet ur perspektivet för såväl ekonomi som effektivitet och riskhantering så att boendekostnaderna hos Heka även i fortsättningen ska vara rimliga. Vi satsar på fungerande tjänster, utvecklingen av boendeverksamheten samt på en ny slags involvering av de boende, bland annat med hjälp av digitala tjänster. 

Ansvaret syns i alla delområden av vår verksamhet. Vårt miljöarbete utvecklas ständigt och följs upp med mätare. Heka har beviljats certifikatet Ekokompassen som ett bevis på exemplarisk skötsel av miljöfrågor och vi följer certifikatets linjer noga. Vi har engagerat oss för att förbättra fastigheternas energiekonomi både i reparationerna och i nyproduktionen. Vi genomför åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 bland annat med lösningar som utnyttjar förnybar energi.

Vår arbetsgemenskap är vår största kraftkälla, vilket är orsaken till att vi lägger fokus på att vår personal mår bra i arbetet och kan utveckla sina kompetenser. Det är viktigt för oss att vår kompetenta personal mår bra och gör sådant arbete som lämpar sig för dem samt att vi är en eftertraktad arbetsplats.

Vår strategibild sammanfattar det väsentliga: vi genomför den bästa vardagen för boende i alla våra hyresbostäder. 

Hekas strategi.

Nyckelord