Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) är Finlands största hyresgivare. Fler än 92 000 Helsingforsbor bor i våra cirka 50 000 bostäder.