Om det bland Hekas bostäder finns ett hem för dig får du ett bostadserbjudande av Ansökning om hyresbostad. Sedan uträttar du ärenden med Hekas områdeskontor.

Valet av boende till Hekas bostäder görs av bostadsförmedlingstjänsterna vid Ansökning om hyresbostad

Så här blir du boende

Om din bostadssökning ger resultat får du ett bostadserbjudande av Ansökning om hyresbostad. 

  • Lämna in de bilagor som begärs i bostadserbjudandet till Ansökning om hyresbostad inom tre dagar från att du fått erbjudandet. Sedan får du ett bekräftat bostadserbjudande.
  • Kom överens om ett besök i bostaden med Hekas områdeskontor. Områdeskontoret fastställs enligt var bostaden ligger. Du ser vilket områdeskontor det är i bostadserbjudandet.
  • Om bostaden motsvarar dina behov och du vill hyra den ska du godkänna det bekräftade bostadserbjudandet inom tre dagar från att du fått det. Det lönar sig att genast meddela att du godkänner erbjudandet då du har sett bostaden och konstaterat att den är i ditt tycke. Kontakta alltså omedelbart områdeskontoret och kom överens om hur hyresavtalet ska undertecknas. 
  • I samband med att hyresavtalet ingås lönar det sig även att komma överens om andra eventuella hyres- eller nyttjanderättsavtal såsom en bilplats, bastutur eller rätten att använda tvättstugan. Vi kräver ingen hyresgaranti av våra boende. 
  • Samtidigt görs en anmälning till husboken där alla boende som flyttar in i bostaden antecknas.
  • I samband med undertecknandet av hyresavtalet får du vid behov även annan rådgivning om din kommande bostad.
  • Hämta nycklarna på bostadskontoret den dag du flyttar in. Kom överens om flyttdagen och om avhämtningen av nycklarna på förhand med områdeskontoret.

Lycka till i ditt nya hem!