Hekas system för hyresgästsdemokrati ger invånarna beslutsrätt och möjligheter att påverka sitt boende samt att öka boendetrivseln och främja underhållet och skötseln av hyreshusen.