På flyttarens minneslista finns bland annat flyttanmälningar, returnering av nycklarna och städning av bostaden.

Om du håller på att flytta bort från Hekas bostad ska du komma ihåg att i god tid göra bland annat en flyttanmälan och returnera nycklarna.

 • Säg upp hyresavtalet enligt uppsägningstiden i ditt hyresavtal.
 • Meddela att du flyttar bort till Heka genom att göra en anmälan i invånarförteckningen.
 • Om någon annan än den som ingått hyresavtalet (till exempel ett barn som blivit myndigt) flyttar bort från Heka-bostaden ska du anmäla bortflytten till invånarförteckningen. Vänligen gör anmälan via Hekas boendesida.
 • Gör en lagstadgad flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Returnera alla lägenhetens nycklar och andra nycklar till fastigheten som du har (till exempel husmorsnycklar, garagenycklar, nycklar till bilplatsens värmestolpe och hustvättstugans nycklar) till områdeskontoret. Om du har installerat ett säkerhetslås på dörren och det blir kvar då du flyttar ska du även överlämna de nycklarna.
 • Avsluta ditt elavtal så behöver du inte i onödan betala de kostnaderna då du flyttar.

Flyttstädning

En noggrann flyttstädning är inte bara en trevlig gest mot nästa boende utan även annars klokt och enligt god hyressed.

Hyresgästen ansvarar för slutstädningen när hyreskontraktet löper ut. Om flyttstädningen försummas, har hyresvärden rätt att ta ut skadestånd av hyresgästen enligt gällande prislista.

Vid utflyttning ska du utöver att städa lägenheten se till att du tar med alla dina tillhörigheter från lägenheten, källaren, balkongen och cykel- och barnvagnsförråden.
Föremål som du inte längre använder får inte slängas i sophuset eller lämnas i trappuppgången, utan de ska tas till Sortti-stationen eller återvinningsstationen. Se kontaktuppgifterna till Sortti-stationerna på HRM:s webbplats.

När du städar lägenheten, kom ihåg följande:

Hela lägenheten:

 • Dammsug och torka golvet med rengöringsmedel och ta bort eventuella fläckar.
 • Torka dörrar, väggar, skåp, hyllor, lådor, dörrposter och ytor samt ta bort eventuella fläckar. Tvätta alltid fönstren, om vädret tillåter, på insidan.
 • Rengör ventilationsventilerna, antingen vägg- eller fönsterventilerna.

Kök:

 • Rengör spisen och ugnen, dammsug och rengör även bakom spisen.
 • Rengör ugnsgallren och ugnsplåtarna
 • Avfrosta och rengör kylskåpet och frysen. Se till att inte spilla smältvatten på golvet.
 • Kom ihåg att stänga av strömmen i båda skåpen och lämna dörrarna öppna.
 • Rengör spiskåpan och fläkten. (om det finns en i bostaden)
 • Ta loss och rengör fettfiltret på spiskåpan. (om det finns en i bostaden)
 • Tvätta diskbänken.
 • Töm och tvätta sopkärlen.
 • Torka skåp, lådor och ytor både på insidan och utsidan.

Badrum och bastu:

 • Rengör speglar och andra ytor.
 • Rengör toalettstolen och handfatet.
 • Torka väggar och golv.
 • Rengör golvbrunnen.
 • Rengör tvättskåpet/skåpen
 • Tvätta bastubänkarna och golvet (om det finns en bastu i bostaden).

Balkong/terrass och förråd:

Töm och rengör, även återställ vid behov om du har installerat plattor eller liknande.

Dessutom ska du komma ihåg följande:

 • Sätt tillbaka takuttag eller stickproppar och sockerbitar.
 • Fasta armaturer, t.ex. i ugnen och fläktkåpan, ska vara i skick. 
 • Om du har fäst speglar på väggen, ska du ta bort dem och vid behov återställa väggen.
 • Du kan lämna säkerhetslåset på dörren.  Om du tar med det, ska du låta täcka det med täckplåtar.
 • Om du har installerat en egen diskmaskin i lägenheten, sätt tillbaka skåpet som ursprungligen ingick i köksinredningen. För att undvika vattenskador, se till att vatten- och avloppsanslutningarna är pluggade när du tar bort diskmaskinen och tvättmaskinen. Mer information om pluggning får du hos din regionbyrå.

Om du märker avvikelser i ytmaterial i fuktiga rum eller läckande vattenarmaturer under städningen, gör omedelbart en felanmälan. 

Bostadsinspektion

Vi granskar skicket på bostaden i samband med att hyresavtalet upphör. Vi fakturerar hyresgästen för skador som hyresgästen av oaktsamhet eller uppsåtligen orsakat bostaden (t.ex. en förstörd dörr, en skåpdörr som saknas). Hyresgästen är dock inte ansvarig för vanligt slitage på bostaden (t.ex. märken efter en tavla). Enligt lagen har hyresgästen under hyresförhållandet en skyldighet att omedelbart meddela eventuella skador. Om hyresgästen försummar sin anmälningsskyldighet kan hyresgästen tvingas betala skadorna.

Läs om normalt slitage

Boendens egna monteringar

Bostaden ska på alla sätt återställas till det skick den hade innan boendens egna ändringsarbeten, om inte annat kommit överens om med områdeskontoret.

Om du har installerat en säkerhetskedja, ett dörröga eller ett säkerhetslås på dörren och inte vill lämna kvar dem ska du installera ändamålsenliga täckbitar på dörren och de spår säkerhetskedjan lämnat ska vid behov snyggas till.

Lämna kvar de lovliga egna byggnaderna och planteringarna på trädgården, om du inte kommit överens om annat med områdeskontoret.