Kom i god tid överens om praktiska ärenden och gör de flyttanmälningar som behövs.

Då du flyttar till Heka

Välkommen till ditt nya hem! Hoppas att du trivs och ditt boende är bekymmersfritt. Innan du gör dig hemmastadd ber vi dig ta hand om följande som är på inflyttarens ansvar:

  • Kom överens om hur nycklarna hämtas och när inflyttningen sker med områdeskontoret.
  • Gör en anmälning till områdeskontoret för invånarförteckningen. Vår underhållspersonal öppnar dörrarna endast för personer som antecknats i invånarlistan om nycklarna till exempel försvinner eller har glömts där hemma.
  • Behöver du bilplats eller bastutur? Fråga efter dem på ditt områdeskontor.
  • Gör en lagstadgad flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tidigast en månad innan flyttdagen eller senast en vecka från flytten. Även tillfälligt boende ska anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om boendet varar mer än tre månader.
  • Gör ett elavtal i god tid innan flyttdagen.
  • Meddela din nya adress till din arbetsplats, barnens vårdplats, banken och andra instanser som behöver den.
  • Uppdatera din hemförsäkring till att gälla din nya bostad.
  • Om du vill kan du komma överens med Posti om att posten tidsbundet omdirigeras till din nya adress.

Kom ihåg att om någon annan än en part i hyresavtalet (till exempel en partner eller ditt barn) flyttar in i den Heka-bostad du hyrt så ska även denna inflyttning anmälas till invånarförteckningen.

Då någon av de boende flyttar bort

Om någon annan än den som ingått hyresavtalet (till exempel ett barn som blivit myndigt) flyttar bort från Heka-bostaden ska du anmäla bortflytten till husboken.