Heka hyr även ut bostäder för kortvariga hyresförhållanden mot ett bevisligt verkligt behov. Orsaken kan vara till exempel en rörsanering eller arbetskommendering. Ansökningarna behandlas i ankomstordning.

Vid hyrning av en tillfällig bostad är det bra att observera att hyresavtal för viss tid inte kan förlängas längre än den överenskomna perioden, även om hyresgästens tillfälliga behov av bostad fortsätter.

Helsingfors stad bostadstjänster (Ansökning av hyresbostad) ansvarar för bostadsförmedlingen. 

Tillfälliga bostäder hyrs inte ut till Hekas hyresgäster eftersom Heka även i fortsättningen ordnar evakueringsbostäder vid behov, till exempel för en renovering.