Hekas As Oy bostäder är ettor och tvåor som finns i bostadsaktiebolag på olika håll i Helsingfors. Heka äger totalt omkring 1 650 As Oy bostäder, varav största delen är uthyrda till Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor. 500–650 As Oy bostäder används för Hekas normala uthyrningsverksamhet.

Heka ansvarar inte för bostädernas disponenttjänster eller produktionen av underhålls- och städtjänster, utan dessa tjänster ordnas av det husbolag där bostaden finns. Bostäderna tillhörde tidigare Helsingin Asuntohankinta Oy Ab. 

Anvisningarna på den här sidan gäller personer som bor i Hekas As Oy bostäder från och med den 1 oktober 2022. Anvisningarna gäller inte personer som bor i Hekas vanliga hyresbostäder. 

Välkomstbrev skickat till invånarna

 

När du flyttar till en av Hekas As Oy bostäder

Kom överens om ett besök i bostaden med Hekas kundtjänst för As Oy bostäder. När du har godkänt erbjudandet, kom överens om undertecknande av hyresavtalet genom kundtjänsten. Avtala på förhand om när du ska hämta nycklarna och flytta in. Hämta nycklarna till bostaden från kundtjänsten på inflyttningsdagen 

Bilplatsreserveringar och hämtning av nycklar för bilplats, bokningar av bastutider och flyttanmälningar görs hos husbolagets disponentbyrå. 

Tjänster som anknyter till boendet men inte ingår i hyran betalas separat av användaren. 

 

Felanmälningar 

Lämna en felanmälan enligt anvisningarna i ansvarsfördelningstabellen. 

Ansvarsfördelningstabell

Alla fel i bostaden ska genast anmälas till Heka. Underhåll och reparationer inne i bostäderna sköts av Heka. 

Felanmälningar som gäller bostaden ska göras till Heka. Du kan göra en felanmälan som gäller bostaden genom att skicka e-post till asiakaspalvelu.asoyasunnot@hekaoy.fi eller ringa 09 57674000.  

Om du upptäcker ett fel i fastigheten utanför din bostad ska du i första hand kontakta husbolagets fastighetsskötare. 

I brådskande fall kan du kontakta husbolagets jour, vars kontaktuppgifter finns på bostadshusets anslagstavla. 

 

Ordningsregler  

Följ de ordningsregler som gäller i det husbolag där din bostad finns. 

 

När du flyttar bort från Hekas As Oy bostad

Du kan säga upp ditt hyresavtal genom att lämna in uppsägningsanmälan till kundtjänsten per e-post till asiakaspalvelu.asoyasunnot@hekaoy.fi, per post eller personligen till kundtjänsten. 

Uppsägningsanmälän

Lämna in nycklarna till bostaden till Hekas As Oy bostäders kundtjänst.  

Andra nycklar ska lämnas in till det ställe som husbolaget meddelat. Även eventuella uppsägningar av bastutider och bilplatser görs till det ställe som husbolaget meddelat. Det ovan nämnda sköts i regel av husbolagets disponentbyrå eller fastighetsskötselföretag. 

 

Kontaktuppgifter till kundtjänsten för Hekas As Oy bostäder

E-postadress: asiakaspalvelu.asoyasunnot@hekaoy.fi  

Kundtjänstens telefonnummer: 09 5767 4000 

Telefontjänsten har öppet från måndag till fredag klockan 9–11  

Kundtjänstkontor: Viborgsgatan 2, 00510 Helsingfors 

Kundservicekontor betjänar endast med tidsbokning. Du kan boka tid till kundtjänsten per telefon eller e-post. 

Nyckelord