Vuosi 2022 oli Hekalla täynnä pieniä ja suuria vastuullisuustekoja: osallistuimme valtakunnalliseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, Jollakseen ja Laajasaloon valmistui Hekan ensimmäiset maalämpöjärjestelmät, lähes kaikki Hekan työntekijät suorittivat tietosuojakortti-koulutuksen ja Eskolantie 4:ssä Pukinmäessä alettiin varastoimaan aurinkoenergiaa alkuperäiskäytöstä poistettuihin Tesla-sähköautojen akkuihin. Näistä ja muista Hekan vastuullisuusteoista voit lukea vuoden 2022 vastuullisuusraportistamme.

Hekan vastuullisuuden kärkiteemoja ovat tyytyväiset asukkaat, hyvinvoiva ja osaava työyhteisö, kestävä kiinteistöhoito ja rakentaminen sekä rehti liiketoiminta. Vastuullisuusraportissa kerromme, miten edistimme näitä teemoja vuonna 2022.

Myös Hekan tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu. Tutustu raportteihin verkkosivuillamme.

Aktiivista asumista

Hekan asukkaat ovat olleet tyytyväisiä asumiseensa ja asumisen palveluihin jo vuosien ajan. Myös vuonna 2022 asukastyytyväisyys pysyi hyvänä, vaikka asukastyytyväisyyden kokonaistulos laskikin hieman. Asukassuositteluindeksin NPS-luku oli +49, mikä on heikompi kuin edellisenä vuonna (+58).

Asukkaiden sähköiset palvelut paranivat entisestään keväällä 2022, kun avasimme verkkosivuillamme asukassivut, joilla voi asioida mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, jonottamatta ja kolmella kielellä. Vuoden loppuun mennessä asukassivuille oli rekisteröitynyt yli 21 000 asukasta.

Asukastoimintaan osallistuvien asukkaiden määrä kasvoi ja vuoden lopussa talotoimikuntien ja luottamushenkilöiden määrä kohteissamme lisääntyi ollen 490. Yhdessä asukkaiden kanssa kehitimme asukastoiminnan mobiilisovellusta Hetaa, päivitimme vastuunjakotaulukkoa ja valmistelimme vuokralaisdemokratiasäännön uudistamista.

Hekalla asuminen on kohonneista kuluista huolimatta huomattavasti edullisempaa kuin Helsingissä keskimäärin. Hekan keskineliövuokra oli vuonna 2022 oli 12,10 euroa, joka oli 44,9 prosenttia matalampi kuin Helsingissä keskimäärin.

Energiansäästö onnistuu yhdessä

Osallistuimme valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan, joka tarjosi konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä. Vuoden viimeisellä kvartaalilla sähkönkulutuksemme oli laskenut 2 prosenttia, lämmönkulutus 5,1 prosenttia ja vedenkulutus 3,9 prosenttia. Lämmitysenergian kulutuksen laskussa näkyvät sekä tilojen lämmitysenergian että lämpimän käyttöveden kulutuksen lasku.

Vuonna 2022 kahteen kohteeseen asennettiin maalämpö peruskorjauksen yhteydessä. Investointipäätös maalämmöstä on tehty viiteen peruskorjaushankkeeseen ja kolmeen uudiskohteeseen. Vuoden aikana aurinkovoimaloita asennettiin yhteentoista kohteeseen. Yhteensä Hekan kohteissa on noin 50 aurinkovoimalaa eli aurinkovoimala löytyy vajaasta 10 prosentista Hekan kohteista.

Energiajohtamisessa tieto on valttia. Hekalla otettiin käyttöön uusi energiajohtamisen järjestelmä, Enerkey, jossa pystymme seuraamaan kulutuksia talokohtaisesti tuntitasolla.

Vuonna 2022 käynnissä oli HELENA-hankkeen innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena oli löytää ja pilotoida uusia ja vähähiilisiä rakennus- ja asumisratkaisuja. Lähdimme edistämään kymmentä innovatiivista ratkaisua. Osana innovaatio-ohjelmaa Eskolantie 4 -kohteeseen asennettiin käytöstä poistuneista Tesla-akuista koostuva älykäs sähkövarasto, jolla osallistumme myös sähkön kulutusjoustoon.

Kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja Heka haluaa toimia suunnannäyttäjänä ja vaikuttaa kiinteistöalan kestävään kehitykseen.

Hyvinvoivat työntekijät ovat paras rekrymainos

Hekalla viihdytään töissä kauan: keskimäärin meillä työskennellään 9,4 vuotta. Panostammekin paljon henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2022 käynnistyi Hekan oma esihenkilötutkinto, järjestettiin työntekijöiden Mestaruusskabat ja työntekijöillemme tarjottiin muutosvalmennusta tänä vuonna toteutuvan toimintamallin muutoksen vuoksi.

Lähes kaikki työntekijät suorittivat tietosuojakortin eli Hekan henkilötietojen käsittelyn peruskurssin. Verkkokurssin aikana tutustutaan tärkeimpiin tietosuojakäsitteisiin, henkilötietojen käsittelyn perussääntöihin ja Hekan tietosuojakäytäntöihin.

Panostukset hyvinvointiin ja osaamiseen näkyvät henkilöstökyselyn tuloksissa: 90 prosenttia henkilöstöstä on erittäin tai melko tyytyväinen Hekaan työnantajana, henkilöstön arvio omasta työkyvystään nousi hieman ja tyytyväisyys tasa-arvon toteutumiseen oli erinomainen (4,44/5).

Vuoden 2022 raportoinnissa esitellään yhä laajemmin Hekan toimintaa

Hekan vuosiraportointikokonaisuus muodostuu verkkosivusta, vastuullisuusraportista sekä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Vuoden 2022 vastuullisuusraportissa esitellään aiempaa laajemmin Hekan toimintaa ja kerromme muun muassa Hekan palkkausjärjestelmästä sekä hallituksen ja johdon toiminnasta.

Tutustu raportteihin Vastuullisuus-verkkosivulla.