Kaikissa 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavissa Hekan vuokrasopimuksissa tupakointikielto laajenee niin, että tupakointi on kielletty asuntojen sisätilojen lisäksi asuntoon kuuluvissa ulkotiloissa, jotka ovat asukkaan hallinnassa.

Ulkotiloja ovat asuntoihin kuuluvat parvekkeet, huoneistopihat ja maaterassit. Tupakointikiellot koskevat tupakan lisäksi sikareita, piippua ja muita kasviperäisiä tuotteita sekä sähkötupakkaa. 

Voimassa olevia vuokrasopimuksia ei muuteta kiellon laajenemisen myötä, vaan käytäntö koskee uusia 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavia sopimuksia - myös määräaikaisia vuokrasopimuksia ja väistömuuttajien vuokrasopimuksia. 

Sisätupakointi on ollut kiellettyä Hekan vuokrasopimuksissa kesäkuusta 2018 lähtien, kun taas Hekan uudis- ja peruskorjauskohteet ovat olleet savuttomia sisä- ja ulkotilojen osalta vuodesta 2016 lähtien. Tupakointikiellon laajentamisen taustalla on naapureiden kokemat häiriöt, tupakoinnista asunnolle aiheutuvat haitat ja Hekalle aiheutuvat kustannukset. 

Kiellon laajeneminen koskee vain uusia sopimuksia, joten kohteen muilla asukkailla saattaa olla vuokrasopimuksia, joissa tupakointikiellon laajuus on omasta vuokrasopimuksesta poikkeava tai tupakointia ei ole kielletty. Ennen vuotta 2016 valmistuneet uudis- tai peruskorjauskohteet eivät siis ole kokonaan savuttomia.

Heka voi hakea kunnalta tupakointikieltoa

Hekan vuokrasopimuksiin kirjatun tupakointikiellon lisäksi tupakointia rajoittaa myös tupakkalaki. Hekassa jatketaan edelleen tupakkalain mukaista menettelyä. Se mahdollistaa tupakointikieltojen hakemisen kunnalta kiinteistöjen parvekkeille ja pihoille tai sisätiloihin, jos tupakansavua kulkeutuu häiritsevästi asuntoihin. 
Asukas voi ilmoittaa Hekalle häiritsevästä tupakoinnista, ja ilmoituksen pohjalta asiaa ryhdytään selvittämään. 

Heka voi tarvittaessa hakea kohteeseen tupakointikieltoa kaupungin ympäristöpalveluilta.

Hekalla on tällä hetkellä 11 tupakkalain mukaista parveketupakointikieltoa ja 2 tupakkalain mukaista sisätupakointikieltoa.

Lue tupakoinnista Hekan taloissa