Hekan pihojen suunnittelussa ja hoidossa huomioidaan jatkossa entistä paremmin luonnon monimuotoisuus, haitallisten ympäristövaikutusten minimointi, hulevesien hallinta, turvallisuus ja viihtyisyys.

Kestävät kunnossapidon ja hoidon periaatteet on kehitetty pilottihankkeessa, jossa 40 Hekan erityisasumisen kohteen pihojen hoitoa kehitettiin ja suunniteltiin uudelleen. Pilottihanke toteutettiin yhdessä Rambollin kanssa useamman hoitokauden aikana.

Hyvien kokemusten seurauksena periaatteet on päätetty ottaa käyttöön kaikilla Hekan alueilla ja pihoilla. Pilottiprojektin kannustamana myös pihojen suunnittelun ohjeistuksia kehitettiin ja esimerkiksi luontopohjaisia ratkaisuja korostetaan jatkossa.

Lisätään monimuotoisuutta, viihtyisyyttä ja viherkattoja, kielletään glyfosaatin käyttö

Mitä pihojen kestävällä suunnittelulla ja hoidolla sitten tarkoitetaan?

Tässä tärkeimmät periaatteet:

  • Luontoarvoiltaan monimuotoiset pihat: pihoilla käytetään ainoastaan kotimaisia kasvilajeja ja poistetaan EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja.
  • Torjumme rikkaruohoja ympäristöystävällisillä menetelmillä ja torjunta-aineilla. Pihojen hoidossa ei käytetä glyfosaattia.
  • Sopivia pintoja käytetään viherkattoina.
  • Käsittelemme hulevedet luonnonmukaisesti ja hyödynnämme niitä luontopohjaisilla ratkaisuilla kuten sadepainaumilla tai lammikoilla.
  • Keräämme pihojen hoidosta syntyviä jätteitä hyötykäyttöön esimerkiksi lannoitteiksi, katteiksi tai maanrakennusaineeksi. Myös rakenteissa suositaan kierrätysmateriaaleja.
  • Käytetyt työkoneet ja autot ovat vähäpäästöisiä. Suosimme sähkökäyttöisiä työkoneita ja -laitteita.
  • Otamme asukkaiden tarpeet huomioon: huomioimme eri ikäryhmien ja erityisryhmien toiminnallisuuden vaatimukset.
  • Otamme asukkaat mukaan pihojen suunnittelussa ja hoidossa esimerkiksi järjestämällä talkoita tai ideointihetkiä.

Yhteistyökumppaneille vetoapua kestävämpään suuntaan

Kestävän pihojen suunnittelun ja hoidon periaatteet tulevat näkyvimmiksi pihoilla pikkuhiljaa ja ne huomioidaan myös yhteistyökumppaneita valittaessa.

”Yhteistyökumppanien kannustaminen toiminnan kehittämisessä kestävämpään suuntaan on meille tärkeää. Näillä toimilla saadaan aikaiseksi aitoa vaikuttavuutta”, kertoo Hekan ympäristöpäällikkö Marika Nyyssönen.

Katso lisää Hekan ja Rambollin videolta, jossa kerrotaan uusista periaatteista. Video on kuvattu Kontukuja 5:n kauniissa pihassa, jota on hoidettu kestävillä kunnossapidon ja hoidon periaatteilla.