Talkookausi on keväällä kuumimmillaan. Heka järjestää tilausten perusteella talkoolavan talkoissa syntyvää siivousjätettä varten enintään kolme kertaa vuodessa.  

Siirtymäajalla vuonna 2022 jokainen talotoimikunta voi tilata yhden kerran sekajätelavan asukkaiden käyttöön. 

Tilaa talkoolava vikailmoituksen kautta 

Sovi talkoista ja tarvittavista järjestelyistä hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua talkoopäivää. Lähetä tieto talkoosuunnitelmista huollon työnjohtajalle asukassivujen vikailmoituksen kautta. Sieltä viesti menee suoraan oikean henkilön käsittelyyn eikä jää sähköposteihin. 

Talkoolava ja -tarvikkeet tilataan asukassivujen kohdassa Vikailmoitukset valitsemalla ilmoitukseen ”talkoolava ja -tarvikkeet”. 

Muista eritellä ilmoitukseen, mitä tarvikkeita lavan lisäksi talkoisiin tarvitaan (esimerkiksi kottikärryt tai haravat). 

Huomioithan, että huollon työnjohtaja vahvistaa talotoimikunnalle talkoiden aikataulun talkootarvikkeiden saatavuuden mukaan.  

Heka tilaa talkoolavat sopimuskumppaneilta vikailmoitusten kautta saatujen tilausten perusteella. Talkoolavoja saa tilata vain Hekan kautta, ei suoraan. 

Pihatalkoisiin tilataan pääsääntöisesti vaihtolavoja, mutta tarpeen mukaan myös suursäkkejä. Tärkeää on järjestää keräys sellaisilla välineillä, että jätteet saadaan mahdollisimman hyvin kierrätettyä. 

Ohjeita ja vinkkejä talkoiden järjestämiseen

Talkoolavalle vain talkoojätettä 

Talkoolavassa on selkeät lajittelumerkinnät ja -opasteet. Talkoolavoille voi tuoda vain lajittelumerkintöjen mukaista jätettä, jotta kierrätys onnistuu ilman lisätyötä. Muu kuin talkoissa syntynyt jäte vaikeuttaa kierrätystä ja aiheuttaa lisäkustannuksia.  

Jokainen asukas vastaa aina itse omien sähkölaitteiden, elektroniikan, huonekalujen, tekstiilien ynnä muiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Asukkaiden henkilökohtaisten tavaroiden hävittämistä ei voida kustantaa yhteisistä varoista.

Näin pääset eroon isoista esineistä ja sähkölaitteista

Tavallisten talkoolavojen sijaan tai lisäksi talkoisiin voidaan tilata SER-keräysastia pääsääntöisesti kerran vuodessa. Myös SER-keräykseen on kilpailutettu kumppani, jonka kautta Hekan SER-kierrätys hoidetaan, ja keräys tilataan Hekan kautta samaan tapaan kuin talkoolava.