Henkilöllä on oikeus reklamoida saamastaan valvontamaksusta, mikäli hän kokee saaneensa sen väärin perustein. 

Henkilön, joka on tyytymätön saamaansa valvotamaksuun, tulee tehdä kirjallisesti reklamaatio Aimo Parkille. 

  • Reklamaatio tulee tehdä Aimo Parkin reklamaatiolomakkeella, postilla tai sähköpostilla. 
  • Reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa valvontamaksun antamisen jälkeen.
  • Reklamoitua valvontamaksua ei tarvitse reklamaation käsittelyn aikana maksaa.

www.aimopark.fi
https://www.aimopark.fi/fi-fi/lomakkeet/valvontapyyntolomake/
posti@aimopark.fi
PL 542, 00101 Helsinki
020 781 2401 (Ma-To klo 10.00-14.00)