Kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän Hekan Käärmetalon mittavan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on nyt valmis. Historiaa kunnioittaen korjattu Käärmetalo tarjoaa yhä aikamatkan 1950-luvun asumiseen ja arkkitehtuuriin. 

Mäkelänkatua Käpylän kohdalla kulkeva huomaa, että toinen Hekan Käärmetalona tunnetuista asuinrakennuksista on vaihtanut väriä. 1980-luvulla seiniin tullutta keltaista vaaleampi, alkuperäisen kaltainen sävy on ulospäin näkyvin merkki Käärmetalon mittavasta peruskorjauksesta. Kaksiosaisen korjauksen ensimmäinen vaihe valmistui, ja asukkaat muuttavat kunnostettuihin A–D -rappujen asuntoihin kesäkuun alussa. 

Helsingin olympialaisten alla valmistuneen Käärmetalon on suunnitellut arkkitehti Yrjö Lindegren, jonka kynästä on lähtöisin myös Helsingin Olympiastadion. Käärmetalo, jota pidetään yhtenä suomalaisen modernin asuntoarkkitehtuurin huippukohteina, on ensimmäisiä Arava-lainoitettuja vuokrataloja. Sen kahdessa asuinrakennuksessa on yhteensä 189 asuntoa: yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.

Vanhaa kunnioittaen korjattu

Peruskorjausta edeltäneessä rakennushistoriaselvityksessä käytiin läpi rakennusten suunnittelu- ja rakentamisvaiheet sekä myöhemmät muutos- ja korjaustyöt. Selvityksen mukaan rakennukset ovat säilyneet ulkoasultaan ja sisätiloiltaan alkuperäisinä poikkeuksellisen hyvin. Rakennusten suojelumerkintä sr-1 kattaa sisätiloista muun muassa huonejaon, porrashuoneet sekä eteisten ja keittiöiden kiintokalusteet. Myös korttelin pihaympäristö alkuperäisine muureineen, terasseineen ja muine rakenteineen on suojeltu. 

Suojellun rakennuksen korjaaminen vaatii normaalia tiiviimpää yhteistyötä Hekan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja viranomaisten kesken. Esimerkiksi peruskorjausta edeltänyt tilanne ja korjaustyön vaiheet on tarkkaan dokumentoitu. 

Alkuperäinen tunnelma nykyajan mukavuuksilla

Peruskorjauksessa käsiteltiin muun muassa kylpyhuoneet, keittiöt, sisäpinnat, yläpohjarakenteet, ulkorappaus, parvekkeet, ovet, ikkunat, yhteistilat ja lvi-järjestelmät. Korjaustyöt on tehty rakennussuojelun edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi keittiön kiinteät kaapit ovat joko kunnostettuja alkuperäisiä tai vanhan mallin mukaan teetettyjä, ja rakennuksen ilmanvaihto on säilytetty painovoimaisena. Asumisviihtyvyys ja -turvallisuus tuotiin kuitenkin nykyaikaiselle tasolle, esimerkiksi keittiöihin lisättiin liesituulettimet.

Toisen asuinrakennuksen ja siinä olevien 144 asunnon korjaus alkaa ensi syksynä. 

Miltä Käärmetalossa näyttää sisällä? Peruskorjauksen pääsuunnittelija, arkkitehti Mona Schalin ja Heka Etelä Oy:n tekninen isännöitsijä Karri Åhs kertovat videolla Käärmetalosta ja korjaustyön vaiheista.